Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Kan Bibeln hjälpa dig att ta dig ur ett drogberoende?

Kan Bibeln hjälpa dig att ta dig ur ett drogberoende?

 Varje år är det miljontals människor som dör till följd av missbruk av narkotika och andra droger. Och det här problemet har bara blivit värre under covid-19-pandemin. Många som har försökt ta sig ur ett drogberoende har fått hjälp av råden i Bibeln. Kämpar du med sådana här problem? I så fall kan Bibeln hjälpa dig också. a

I den här artikeln:

 Hur kan Bibeln hjälpa dig att ta dig ur ett beroende?

 Forskare har konstaterat att ett beroende ofta är sammankopplat med sådana problem som ensamhet, stress, oro och depression. Bibeln kan hjälpa dig att hantera sådana här saker så att du lättare kan ta dig ur ditt beroende. Den kan hjälpa dig att bygga upp en stark tro och bli nära vän med Gud. (Psalm 25:14) Han kan ge dig kraft att övervinna problem som kanske känns omöjliga att klara av på egen hand. (Markus 11:22–24)

 Fyra steg som kan hjälpa dig att ta dig ur ett beroende

  1.  1. Lär känna Jehova Gud. b (Johannes 17:3) Gud har skapat allt och har obegränsat med kraft. Han är också din himmelske Far. Han bryr sig om dig och vill att ni ska ha en nära relation, och han vill använda sin kraft för att hjälpa dig. (Jesaja 40:29–31; Jakob 4:8) Han lovar också att ge dig en underbar framtid om du tar emot hans hjälp och kärlek. (Jeremia 29:11; Johannes 3:16)

  2.  2. Be Gud hjälpa dig. Be till Jehova och berätta att du vill ha hjälp att ta dig ur ditt beroende så att du kan vara ren och godkänd i hans ögon. (Romarna 12:1) Han kan ge dig ”kraft som är över det normala” genom sin heliga ande. (2 Korinthierna 4:7; Lukas 11:13) Det kommer att hjälpa dig att sluta missbruka droger och att utveckla ”den nya personligheten”, det vill säga att börja tänka och handla som Gud vill att du ska göra. (Kolosserna 3:9, 10)

  3.  3. Lyssna på vad Gud har att säga. (Jesaja 55:9) Han vill hjälpa dig att ändra ditt tänkesätt och bryta dåliga tankemönster så att du kan ta dig ur ditt beroende. (Efesierna 4:23) Lyssna på Gud genom att regelbundet läsa hans ord, Bibeln. (Psalm 1:1–3) För att hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av Bibeln erbjuder Jehovas vittnen en gratis bibelkurs med personlig handledare. (Apostlagärningarna 8:30, 31) Du är också varmt välkommen att vara med vid våra möten, där vi studerar Bibeln och resonerar om hur man kan tillämpa Bibelns råd i sin vardag.

  4.  4. Välj rätt umgänge. Dina vänner har stort inflytande på dig, och de kan antingen göra det lättare eller svårare för dig att ta dig ur ditt beroende. (Ordspråksboken 13:20) Gud vill att du ska ha bra vänner, och det kan du hitta bland dem som lever efter hans normer. (Psalm 119:63; Romarna 1:12) Var också selektiv med vilken underhållning du väljer, eftersom det är som att du umgås med personerna du tittar på, lyssnar på eller läser om. Undvik allt som gör det svårare för dig att göra det som är rätt. (Psalm 101:3; Amos 5:14)

 Bibelverser som kan hjälpa dig att ta dig ur ett beroende

 Psalm 27:10: ”Om så min egen far och mor övergav mig, skulle Jehova ta hand om mig.”

 ”Jag har aldrig haft någon relation till min pappa, och det har gjort att jag har känt mig tom inombords. Men när jag fick veta att Jehova Gud är en verklig person som älskar mig kände jag att livet fick en mening, och det hjälpte mig att bli fri från mitt beroende.” (Wilby från Haiti)

 Psalm 50:15: ”Kalla på mig i svåra tider. Då ska jag rädda dig.”

 ”Den här versen har gång på gång hjälpt mig att inte ge upp, även efter att jag haft återfall. Jehova har hållit sitt löfte.” (Serhij från Ukraina)

 Ordspråksboken 3:5, 6: ”Förlita dig på Jehova av hela ditt hjärta, och stöd dig inte på ditt eget förstånd. Tänk på honom i allt du gör, så ska han göra din väg rak.”

 ”De här verserna hjälpte mig att inte förlita mig på mig själv, utan på Jehova. Med hans hjälp kunde jag förändra mitt liv totalt.” (Michele från Italien)

 Jesaja 41:10: ”Var inte rädd, för jag är med dig. Var inte orolig, för jag är din Gud. Jag ska styrka dig, jag ska hjälpa dig. Jag ska hålla ett fast grepp om dig med min rättfärdighets högra hand.”

 ”När jag inte tog droger fick jag extrem ångest. Men den här versen övertygade mig om att Gud skulle hjälpa mig att övervinna min ångest, och det gjorde han.” (Andy från Sydafrika)

 1 Korinthierna 15:33: ”Bli inte vilseledda. Dåligt sällskap förstör goda vanor.”

 ”Jag hade inte det bästa umgänget. Mina vänner fick mig att testa droger, och jag fastnade i ett beroende. Men när jag slutade umgås med dem och försökte skaffa vänner med bra vanor lyckades jag sluta med drogerna.” (Isaac från Kenya)

 2 Korinthierna 7:1: ”Låt oss rena oss från allt som förorenar kropp och sinne.”

 ”De här orden motiverade mig att fortsätta kämpa för att bli ren och lägga mina beroenden och destruktiva vanor bakom mig.” (Rosa från Colombia)

 Filipperna 4:13: ”Allt har jag styrka till tack vare honom som ger mig kraft.”

 ”Jag visste att jag aldrig skulle klara av att sluta med drogerna på egen hand, så jag bad Gud hjälpa mig. Och med hans hjälp lyckades jag.” (Patrizia från Italien)

 Fler som tagit sig ur ett beroende med Bibelns hjälp

 Joseph Ehrenbogen växte upp i en våldsam miljö och blev beroende av alkohol, tobak, marijuana och heroin. Han var flera gånger nära att dö av en överdos. Men ett visst stycke i Bibeln övertygade honom om att han kunde förändras. Läs hans berättelse i artikeln ”Jag har fått respekt för både kvinnor och mig själv”.

 Dmitrij Korsjunov kämpade för att ta sig ur sitt alkoholmissbruk men återföll många gånger. Titta på videon Jag var så trött på mitt sätt att leva för att se vad som hjälpte honom att lyckas till slut.

 Förbjuder Bibeln att man söker medicinsk hjälp för sitt missbruk?

 Nej. I Bibeln står det: ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka.” (Matteus 9:12) USA:s nationella institut för bekämpning av narkotikamissbruk konstaterar: ”Narkotikaberoende är en svår sjukdom, och det krävs ofta mer än bra intentioner och viljestyrka för att ta sig ur det.” Man kan såklart få stor kraft och hjälp av Gud och hans ord, Bibeln. Men många som har tagit sig ur ett beroende har utöver det också behövt få professionell hjälp av vården. c Så var det till exempel för en man som heter Peter. Han berättar: ”När jag slutade dricka var det fysiska lidandet enormt. Jag insåg att jag utöver den andliga hjälpen även behövde medicinsk hjälp.”

 Förbjuder Bibeln att man använder starka preparat i medicinskt syfte?

 Nej. I Bibeln står det faktiskt att man kan använda alkohol för att lindra vissa sjukdomsbesvär eller dämpa smärtan hos någon som ligger på dödsbädden. (Ordspråksboken 31:6; 1 Timoteus 5:23) Men både alkohol och smärtstillande läkemedel kan vara starkt beroendeframkallande. Så det är viktigt att vara medveten om riskerna och att vara försiktig när man tar starka läkemedel. (Ordspråksboken 22:3)

a Även om den här artikeln fokuserar på narkotikaberoende så kan de bibliska principerna också hjälpa dig om du är beroende av något annat, till exempel alkohol, tobak, mat, spel, pornografi eller sociala medier.

b Jehova är Guds namn. (Psalm 83:18) Se artikeln ”Vem är Jehova?”.

c Det finns många behandlingshem, sjukhus och behandlingsprogram som kan ge hjälp. Det är viktigt att man tar sig tid att undersöka alternativen och fattar ett personligt beslut om vilken behandling som känns bäst. (Ordspråksboken 14:15)