Ordspråksboken 22:1–29

22  Ett gott rykte* är bättre än stor rikedom,+respekt* mer värt än silver och guld.   Den rike och den fattige har detta gemensamt:* Jehova har skapat dem båda.+   Den kloke ser faran och tar skydd,men den oerfarne fortsätter och får ta konsekvenserna.*   Ödmjukhet och respekt för Jehovaleder till rikedom, ära och liv.+   Törnen och fällor finns på den oärliges väg,men den som är rädd om livet håller sig långt borta från dem.+   Undervisa ditt barn* om den väg han bör gå,+så följer han den även när han blir gammal.+   Den rike härskar över de fattiga,och låntagaren blir långivarens slav.+   Den som sår orättfärdighet får skörda elände,+och hans grymma ledarskap* får ett slut.+   Den generöse* blir välsignad,för han delar sin mat med den fattige.+ 10  Jaga bort den föraktfulle,så kommer grälen att avtaoch diskussionerna* och förolämpningarna att upphöra. 11  Den som älskar ett rent hjärta och talar vänligtfår kungen till vän.+ 12  Jehova värnar om kunskap,men förrädarens ord gör han om intet.+ 13  Den late säger: ”Det är ett lejon på gatan! Jag blir dödad om jag går ut!”+ 14  Förföriska* kvinnors mun är en djup grop.+ Den som är fördömd av Jehova faller däri. 15  Oförstånd sitter djupt i barnets* hjärta,+men fast och bestämd fostran* avlägsnar det.+ 16  Den som bedrar de fattiga för att själv bli rikare+och den som ger gåvor till de rikakommer att sluta i fattigdom. 17  Lyssna uppmärksamt till de visas ord,+låt min kunskap sjunka ner i ditt hjärta.+ 18  Bevara orden i ditt inre,+så att de ständigt kan vara på dina läppar.+ Det kommer att göra dig gott. 19  Jag vill att du ska förlita dig på Jehova,och därför ger jag dig kunskap i dag. 20  Har jag inte redan skrivit till digoch gett dig råd och insikt, 21  för att lära dig sanna och pålitliga ord,så att du kan återvända med en tillförlitlig rapport till den som sände dig? 22  Plundra inte den svage eftersom han är försvarslös,*+och krossa inte den hjälplöse i stadsporten,*+ 23  för Jehova själv ska ta sig an deras rättsfall,+och dem som rövar från dem ska han beröva livet. 24  Umgås inte med dem som har ett hetsigt temperament,håll dig borta från dem som är argsinta. 25  Annars blir du som deoch lägger en fälla för dig själv.+ 26  Var inte bland dem som ger handslag,som går i borgen för lån.+ 27  För om du inte kan betalatar de sängen du ligger på. 28  Flytta inte ett uråldrigt gränsmärkesom dina förfäder rest.+ 29  Ser du någon som är skicklig i sitt arbete? Han ska tjäna kungar,+inte vanligt folk.

Fotnoter

Ordagrant ”ynnest”.
Ordagrant ”Ett namn”.
Ordagrant ”möter varandra”.
Eller ”straffet”.
Ordagrant ”en pojke”.
Ordagrant ”hans vredes käpp”.
Ordagrant ”Den som har ett gott öga”.
Eller ”rättstvisterna”.
Ordagrant ”Främmande”. Se Ord 2:16.
Ordagrant ”pojkens”.
Ordagrant ”men tuktans käpp”.
Eller ”fattige eftersom han är fattig”.
Eller ”domstolen”.

Studienoter

Media