Psalmerna 101:1–8

En sång av David. 101  Jag vill sjunga om lojal kärlek och rättvisa. Till dig, Jehova, vill jag sjunga lovsånger.*   Jag ska handla insiktsfullt och klanderfritt. När kommer du till mig? Jag ska vandra med ett rent hjärta+ inne i mitt hus.   Jag vägrar att titta åt det som är värdelöst.* De som avviker från det rätta, jag hatar det de gör,+och jag vägrar att ha något med dem att göra.*   Ett falskt hjärta kommer jag aldrig att godta. Jag kommer aldrig att acceptera* det som är ont.   Den som förtalar sin medmänniska i hemlighet+kommer jag att tysta.* Den som har stolt blick och arrogant hjärtakommer jag inte att tolerera.   Mina ögon vilar på de trogna på jorden,så att de kan bo hos mig. Den som är klanderfri ska vara i min tjänst.   Ingen svekfull person får bo i mitt hus,ingen lögnare får vara i min närhet.*   Varje morgon ska jag tysta* alla onda på jorden,så att alla förbrytare utplånas från Jehovas stad.+

Fotnoter

Eller ”sjunga och spela”.
Eller ”fördärvligt”.
Eller ”och deras gärningar klibbar inte fast vid mig”.
Ordagrant ”känna”.
Eller ”undanröja”.
Ordagrant ”inför mina ögon”.
Eller ”undanröja”.

Studienoter

Media