Jesus – vägen, sanningen och livet

Läs den bibliska skildringen om Jesus liv.

INTRODUKTION

Vägen, sanningen och livet

De fyra evangelierna skildrar vad Jesus sa och gjorde. Innehållet i dem kan förändra ditt liv.

KAPITEL 1

Två budskap från Gud

Ängeln Gabriel framför två unika budskap.

KAPITEL 2

Jesus äras innan han föds

Hur ärades Jesus av Elisabet och hennes ofödda barn?

KAPITEL 3

Den som ska bana vägen föds

Sakarja får tillbaka sin talförmåga genom ett underverk och uttalar en viktig profetia.

KAPITEL 4

Maria – gravid men ogift

Tror Josef på Maria när hon säger att hon blivit med barn genom helig ande?

KAPITEL 5

Jesus föds – när och var?

Hur vet vi att Jesus inte föddes den 25 december?

KAPITEL 6

Den utlovade

Josef och Maria tar med Jesus till templet, och två äldre israeliter profeterar om hans framtid.

KAPITEL 7

Astrologerna

Varför ledde stjärnan dem inte direkt till Jesus, utan först till den hatiske kung Herodes?

KAPITEL 8

Flykten

Tre profetior om Messias uppfylls under den här perioden i Jesus liv.

KAPITEL 9

Jesus växer upp i Nasaret

Hur många syskon hade Jesus?

KAPITEL 10

Familjen reser till Jerusalem

Josef och Maria letar desperat efter Jesus, men han blir förvånad över att de inte visste var han fanns.

KAPITEL 11

Johannes döparen banar väg för Messias

När några fariséer och sadducéer kommer till Johannes fördömer han dem. Varför då?

KAPITEL 12

Jesus blir döpt

Varför blev Jesus döpt trots att han aldrig hade syndat?

KAPITEL 13

Djävulen frestar Jesus

Den här berättelsen visar två viktiga saker om Djävulen

KAPITEL 14

Jesus börjar göra lärjungar

Vad övertygade de sex första lärjungarna till Jesus att de hade funnit Messias?

KAPITEL 15

Jesus första underverk

Jesus visar sin mamma att han inte längre följer hennes anvisningar, utan sin himmelske Fars.

KAPITEL 16

Jesus brinner för sann tillbedjan

Guds lag tillät att man köpte offerdjur i Jerusalem, så varför blev Jesus så arg på köpmännen i templet?

KAPITEL 17

Nikodemos kommer till Jesus i mörkret

Vad betyder det att födas på nytt?

KAPITEL 18

Jesus växer och Johannes minskar

Johannes döparens lärjungar är avundsjuka, men det är inte Johannes.

KAPITEL 19

Den samariska kvinnan

Jesus berättar något som han troligen inte har sagt till någon annan än.

KAPITEL 20

Andra underverket i Kana

Jesus botar en pojke som är 26 kilometer bort.

KAPITEL 21

I Nasarets synagoga

Vad säger Jesus som gör att människorna i hans hemstad vill döda honom?

KAPITEL 22

Fiskare ska bli människofiskare

Han inbjuder dem att ägna sig åt ett annat slags fiske.

KAPITEL 23

Fler underverk i Kapernaum

När Jesus driver ut en demon hindrar han demonen från att berätta för andra att han är Guds son. Varför gör han det?

KAPITEL 24

Jesus utvidgar sin tjänst i Galileen

Människor kommer till Jesus för att bli botade. Han förklarar att hans tjänst också har ett större syfte.

KAPITEL 25

Jesus visar medkänsla med en spetälsk man

Jesus visar med ett enkelt men kraftfullt uttryck hur mycket han bryr sig om dem han botar.

KAPITEL 26

”Dina synder är förlåtna”

Finns det någon koppling mellan synd och sjukdom?

KAPITEL 27

Matteus blir en lärjunge

Varför äter Jesus tillsammans med ökända syndare?

KAPITEL 28

Varför fastar inte Jesus lärjungar?

Jesus använder en liknelse om vinsäckar i sitt svar.

KAPITEL 29

Får man göra gott på sabbaten?

Varför börjar judarna förfölja Jesus för att han botat en man som varit sjuk i 38 år?

KAPITEL 30

Jesus relation till sin Far

Judarna tycker att Jesus jämställer sig med Gud. Men Jesus gör klart att Gud är högre än honom.

KAPITEL 31

Lärjungarna plockar ax på sabbaten

Varför kallar Jesus sig själv för ”herre över sabbaten”?

KAPITEL 32

Vad får man göra på sabbaten?

Sadducéerna och fariséerna är vanligtvis fiender men bildar nu en enad front. Varför det?

KAPITEL 33

Jesus uppfyller Jesajas profetia

Varför säger Jesus till dem han botar att inte berätta vem han är eller vad han har gjort?

KAPITEL 34

Jesus väljer ut tolv apostlar

Vad är skillnaden mellan en lärjunge och en apostel?

KAPITEL 35

Den berömda bergspredikan

Bergspredikan innehåller många viktiga lärdomar. Läs om vad Jesus liknelser betyder och hur du kan ha nytta av dem i vardagen.

KAPITEL 36

En officer med stark tro

Varför blir Jesus imponerad av en officer?

KAPITEL 37

Jesus uppväcker en änkas son

Jesus berördes av andras sorg. Vad gjorde han för en änka i Nain?

KAPITEL 38

Johannes vill veta mer

Varför frågar Johannes döparen om Jesus är Messias? Tvivlar han?

KAPITEL 39

Jesus kritiserar en likgiltig generation

Varför sa Jesus att det skulle bli lättare för Sodom än för Kapernaum på domens dag?

KAPITEL 40

En föraktad kvinna blir förlåten

Jesus säger till en kvinna som kan ha varit prostituerad att hennes synder är förlåtna. Menar han att det är okej att bryta mot Bibelns moralnormer?

KAPITEL 41

Vem är källan till underverken?

Meningarna om Jesus går isär. Hans syskon tror att han har blivit knäpp och andra säger att han är i maskopi med Satan.

KAPITEL 42

Fariséerna får svidande kritik

Jesus säger till sina motståndare att de bara ska få se ”profeten Jonas tecken”. Vad betyder det?

KAPITEL 43

Liknelser om riket

Jesus berättar åtta olika liknelser om Guds rike. Lärjungarna frågar vad de betyder.

KAPITEL 44

Jesus stillar en storm

Vad kan vi lära oss av att Jesus stillade en storm? Det ger oss en inblick i hur framtiden kommer att bli.

KAPITEL 45

Makt över demoner

Kan en person vara besatt av flera demoner samtidigt?

KAPITEL 46

Hon rör vid hans kläder och blir frisk

Jesus visar sin makt och medkänsla vid det här känslofyllda tillfället.

KAPITEL 47

En flicka får livet tillbaka

Folk skrattar när Jesus säger att den döda flickan sover. Vad vet han som de inte vet?

KAPITEL 48

Nasaréerna blundar för bevisen

Människorna i Nasaret avvisar Jesus, trots hans fantastiska undervisning och underverk. Varför gör de det?

KAPITEL 49

Jesus ger apostlarna instruktioner

Vad menade Jesus när han sa att ”himmelriket har kommit nära”?

KAPITEL 50

Jesus ger lärjungarna varningar

Varför säger Jesus att lärjungarna ska fly om de blir förföljda, när han samtidigt säger att de inte behöver vara rädda för att dö?

KAPITEL 51

Mord under ett födelsedagsfirande

Herodes styvdotter Salome dansar, och gästerna blir överförtjusta. Därför får Salome önska sig vad hon vill. Vad är hennes chockerande svar?

KAPITEL 52

Flera tusen mättas av några bröd och fiskar

Jesus gör ett underverk som är så speciellt att det finns med i alla fyra evangelierna.

KAPITEL 53

Han har makt över naturkrafterna

Vad lär sig lärjungarna av att Jesus går på vattnet och stillar stormen?

KAPITEL 54

Jesus – ”livets bröd”

Varför tillrättavisar Jesus folk när de ansträngt sig för att komma till honom?

KAPITEL 55

Många blir chockade av Jesus ord

Många av Jesus lärjungar blir chockade av det Jesus säger och lämnar honom.

KAPITEL 56

Vad gör en människa oren?

Traditioner eller ärlighet, vad tyckte Jesus var viktigast?

KAPITEL 57

Jesus hjälper en flicka och en döv man

Varför tar en fenicisk kvinna inte illa upp när Jesus liknar hennes folk vid hundvalpar?

KAPITEL 58

Jesus mättar tusentals och varnar för surdeg

Äntligen förstår lärjungarna vad Jesus menade när han varnade för surdeg.

KAPITEL 59

Vem är egentligen Människosonen?

Vad är himmelrikets nycklar? Vem får dem, och hur används de?

KAPITEL 60

Förvandlingen – en förhandsglimt

Vad hände egentligen när Jesus blev förvandlad? Vilken innebörd har den här synen?

KAPITEL 61

Jesus hjälper en demonbesatt pojke

På grund av svag tro lyckades inte lärjungarna driva ut en demon. Vem hade inte tillräckligt stark tro? Pojken, pappan eller lärjungarna?

KAPITEL 62

Lärdom från ett litet barn

Apostlarna får lära sig något viktigt av ett litet barn.

KAPITEL 63

Jesus ger fler viktiga råd

Vad ska man göra om en vän begår en allvarlig synd?

KAPITEL 64

Var förlåtande

Gud tycker att förlåtelse är viktigt, och det visar Jesus med hjälp av en liknelse.

KAPITEL 65

Lärdomar under resan till Jerusalem

Läs om tre korta samtal som avslöjar vad som kan hindra någon från att följa Jesus.

KAPITEL 66

Lövhyddohögtiden i Jerusalem

Varför trodde några att Jesus var demonbesatt?

KAPITEL 67

”Aldrig har en människa talat så här förut”

Nästan alla de religiösa ledarna motstår Jesus, men en av dem vågar ställa sig på hans sida.

KAPITEL 68

Guds son är världens ljus

Jesus talade om att ”sanningen ska göra er fria”, vad menade han med det?

KAPITEL 69

Är de barn till Abraham eller Djävulen?

Jesus identifierar vilka som är Abrahams barn. Han berättar också vem som är hans verklige Far.

KAPITEL 70

Jesus botar en man som föddes blind

Lärjungarna frågar varför en man föddes blind. Har han syndat? Eller är det hans föräldrars fel?

KAPITEL 71

Fariséerna förhör den tidigare blinde mannen

Fariséerna kan inte motbevisa den tidigare blinde mannens logik. Precis som hans föräldrar fruktat blir han utesluten ur synagogan.

KAPITEL 72

Jesus sänder ut 70 lärjungar

Jesus skickar ut 70 lärjungar i tjänstepar. Var i Judeen ska de försöka träffa människor?

KAPITEL 73

Samariern som var en god medmänniska

Jesus berättar en liknelse om en medmänsklig samarier. Vad lär den oss?

KAPITEL 74

Principer om gästfrihet och bön

Jesus hälsar på hos systrarna Marta och Maria. Vad säger Jesus är viktigt när det gäller att vara gästfri? Läs också vad han sa om bön.

KAPITEL 75

Källan till verklig lycka

Jesus pratar om ”Guds finger” och hur Guds rike har kommit utan att människor märkt det. Läs också om vad Jesus säger om verklig lycka.

KAPITEL 76

Jesus äter hos en farisé

Jesus avslöjar det religiösa hyckleriet bland fariséerna och de lagkunniga. På vilket sätt gör de livet svårt för folket?

KAPITEL 77

Råd om vad som verkligen betyder något

Jesus berättar en liknelse om en rik man som byggde större magasin. Den visar att det ligger en fara i att jaga och samla på sig rikedom.

KAPITEL 78

En förvaltare som måste vara beredd

Jesus efterföljare kommer alltid att kunna få andlig mat. Men Jesus berättar en liknelse som visar att de i framtiden kommer att få den, inte av Jesus, utan av en trogen tjänare.

KAPITEL 79

Varför den judiska nationen kommer att falla

Jesus säger till judarna att det är livsviktigt att ändra sinne. Kommer de att lyssna på Jesus och få ett gott förhållande till Gud?

KAPITEL 80

Den gode herden och hans får

Förhållandet mellan en herde och hans får är en bra bild av hur Jesus känner för sina lärjungar. Men kommer de att lyssna till hans röst och följa honom?

KAPITEL 81

På vilket sätt är Jesus och hans Far ett?

En del menade att Jesus hade sagt att han var jämlik Gud. Läs om hur han fullständigt motbevisade anklagelsen.

KAPITEL 82

Jesus tjänst i Pereen

Jesus förklarar vad man behöver göra för att bli räddad. Gäller det han sa fortfarande?

KAPITEL 83

Vilka bjuder Gud in?

Medan Jesus är hemma hos en farisé berättar han en liknelse om en storslagen fest. Liknelsen är fortfarande aktuell för Guds folk. Vad kan vi lära oss?

KAPITEL 84

Vad krävs för att följa Jesus?

Att bli en lärjunge till Jesus innebär ett stort ansvar och kan vara svårt. En del som kunde tänka sig att följa Jesus kanske blev förvånade när han förklarade vad som krävs.

KAPITEL 85

Glädje när syndare ångrar sig

De religiösa ledarna tyckte inte om att Jesus hjälpte människor som de såg ner på. Jesus använde liknelser för att visa hur Gud ser på syndare som ångrar sig.

KAPITEL 86

Den förlorade sonen återvänder

Vilka lärdomar kan vi hitta i Jesus liknelse om den förlorade sonen?

KAPITEL 87

Planera för framtiden

Jesus liknelse om en slug och orättfärdig förvaltare har en oväntad poäng.

KAPITEL 88

En ny situation för Lasarus och den rike mannen

För att förstå Jesus liknelse måste man först ta reda på vilka huvudpersonerna i den representerar.

KAPITEL 89

Undervisning i Pereen längs vägen mot Judeen

Jesus nämner en egenskap som kan hjälpa oss att förlåta dem som upprepade gånger gör fel mot oss.

KAPITEL 90

”Uppståndelsen och livet”

Vad menade Jesus när han sa att de som tror på honom aldrig kommer att dö?

KAPITEL 91

Lasarus får liv igen

Två faktorer gör det omöjligt att förneka det här underverket, och inte ens Jesus motståndare kan förneka det.

KAPITEL 92

Tio spetälska botas – en visar tacksamhet

Den botade mannen tackar Jesus. Men vem tackar han också?

KAPITEL 93

Människosonen kommer att uppenbaras

På vilket sätt kommer det att vara som när blixten lyser upp himlen när Kristus börjar regera?

KAPITEL 94

Liknelser om bön och ödmjukhet

I liknelsen om en ond domare och en änka lyfter Jesus fram en speciell egenskap.

KAPITEL 95

Skilsmässa och kärlek till barn

Jesus har en helt annan inställning till barn än vad lärjungarna har. Varför det?

KAPITEL 96

En rik styresman får svar

Vad får Jesus att säga att det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik man att komma in i Guds rike?

KAPITEL 97

Liknelsen om arbetarna i vingården

Hur skulle de som var först bli sist och de som var sist bli först?

KAPITEL 98

Apostlarna vill bli upphöjda

Jakob och Johannes vill ha viktiga positioner i riket, men det är de inte ensamma om.

KAPITEL 99

Jesus botar blinda och hjälper Sackeus

I Bibeln finns tre skildringar om en och samma händelse. Läs om när Jesus botade en man i närheten av Jeriko och förklaringen till en skenbart motsägande detalj.

KAPITEL 100

Liknelsen om de tio minorna

Läs vad Jesus menade när han sa: ”Den som har, han ska få mer, men den som inte har något, han ska bli fråntagen det lilla han har.”

KAPITEL 101

En måltid hos Simon i Betania

Lasarus syster Maria gör något som inte alla tycker om. Men Jesus försvarar henne.

KAPITEL 102

Kungen rider in i Jerusalem på en ungåsna

Jesus uppfyller en 500 år gammal profetia.

KAPITEL 103

Templet renas igen

Försäljarna i templet i Jerusalem verkar bedriva helt vanlig försäljning. Så varför kallar Jesus dem för tjuvar?

KAPITEL 104

Kommer de som hör Guds röst att tro på honom?

Är det någon skillnad på att tro på Jesus och att handla enligt den tron?

KAPITEL 105

Ett fikonträd får belysa värdet av tro

Jesus undervisar sina apostlar om att tro kan flytta berg, och han tar också upp varför Gud kommer att förkasta Israel som nation.

KAPITEL 106

Två vingårdsliknelser

Läs om vad liknelserna om vingårdarna betyder. Vilka är till exempel de mordiska vinodlarna?

KAPITEL 107

En kung bjuder in till bröllopsfest

Jesus liknelse har flera profetiska inslag.

KAPITEL 108

Misslyckade försök att sätta dit Jesus

Jesus gör fariséerna, sadducéerna och slutligen representanter från båda grupperna helt svarslösa.

KAPITEL 109

Religiösa motståndare fördöms

Vad avslöjar fariséernas låga moral?

KAPITEL 110

Sista dagen i templet

Den fattiga änkan är ett bra exempel för oss.

KAPITEL 111

Apostlarna ber om ett tecken

Jesus profetia fick sin första uppfyllelse under det första århundradet. Men kan det vara så att den får en större uppfyllelse senare?

KAPITEL 112

Vilka var beredda?

Menade Jesus att hälften av lärjungarna skulle vara kloka och att de andra skulle vara oförståndiga?

KAPITEL 113

Vilka var ihärdiga?

Jesus förklarar vad som menas med orden: ”Den som redan har, han ska få mer.”

KAPITEL 114

Liknelsen om fåren och getterna

Jesus berättar en passande liknelse för att förklara vad som ligger till grund för den kommande domen.

KAPITEL 115

Jesus sista påsk närmar sig

De religiösa ledarna vill betala 30 silvermynt om Judas förråder Jesus. Vad antyder den summan?

KAPITEL 116

En lektion i ödmjukhet vid påskmåltiden

Han överraskar apostlarna genom att utföra en tjänares uppgift.

KAPITEL 117

Herrens kvällsmåltid

Jesus instiftar en minneshögtid som hans efterföljare ska hålla varje år den 14 nisan.

KAPITEL 118

Bråk om vem som är störst

Apostlarna har redan glömt vad Jesus försökte lära dem när han tvättade deras fötter tidigare den kvällen.

KAPITEL 119

Jesus – vägen, sanningen och livet

Jesus berättar om den enda vägen till Gud.

KAPITEL 120

Jesus vänner är som fina rankor

På vilket sätt ska Jesus lärjungar ”bära frukt”?

KAPITEL 121

”Fatta mod! Jag har segrat över världen”

Människorna i världen lyckas få Jesus avrättad. Så hur kan han säga att han segrar över världen?

KAPITEL 122

Jesus avslutande bön på övervåningen

Han gör klart att hans tjänst medfört något ännu viktigare än att människor kan bli räddade.

KAPITEL 123

Ångestfyllda böner

Jesus ber: ”Far, ... ta den här bägaren ifrån mig.” Han vill fortfarande återlösa mänskligheten. Så vad menar han egentligen?

KAPITEL 124

Jesus blir förrådd och arresterad

Det är mitt i natten, men Judas vet var han ska hitta Jesus.

KAPITEL 125

En olaglig rättegång

Rättegången i Sanhedrin är en ren parodi på rättvisa.

KAPITEL 126

Petrus förnekar Jesus

Hur kunde Petrus, som kände sig andligt stark, plötsligt vända Jesus ryggen?

KAPITEL 127

Jesus prövas i Sanhedrin och förs till Pilatus

De religiösa ledarna visar vilka motiv de har.

KAPITEL 128

Oskyldig i både Pilatus och Herodes ögon

Pilatus skickar Jesus till Herodes för att dömas. Gör han det för att han inte har befogenhet att döma honom själv?

KAPITEL 129

”Se! Människan!”

Pilatus kan inte undgå att lägga märke till Jesus enastående egenskaper.

KAPITEL 130

Jesus blir utlämnad och förs till avrättning

Varför säger Jesus till kvinnorna att de inte ska sörja över honom och i stället sörja över sig själva och sina barn?

KAPITEL 131

En oskyldig kung lider på en tortyrpåle

Jesus ger en av brottslingarna ett fantastiskt löfte för framtiden.

KAPITEL 132

”Han måste ha varit Guds son”

Mörkret mitt på dagen, den våldsamma jordbävningen och det sönderrivna förhänget bevisar en och samma sak.

KAPITEL 133

Jesus läggs i en grav

Varför är det så bråttom med att få Jesus begravd?

KAPITEL 134

Graven är tom – Jesus lever!

När Jesus uppväckts visar han sig inte för sina apostlar först. I stället visar han sig för en av kvinnorna som följt honom.

KAPITEL 135

Många ser att Jesus lever

Hur övertygar Jesus lärjungarna om att han har blivit uppväckt?

KAPITEL 136

Jesus vid Galileiska sjön

Petrus påminns tre gånger hur han kan visa att han älskar Jesus.

KAPITEL 137

Tiden fram till pingsten

Från det att han uppstår tills han tas till himlen betonar Jesus gång på gång att lärjungarna ska få helig ande för att predika.

KAPITEL 138

Vid Guds högra sida

Vad skulle Jesus göra i himlen innan det var dags för honom att ta itu med sina fiender?

KAPITEL 139

Jesus slutför sitt uppdrag och jorden blir ett paradis

Jesus har mycket kvar att uträtta innan han lämnar över riket till sin Gud och Far.

Efterlikna Jesus och var ...

Åtta framträdande egenskaper hos Jesus.

Register över bibelställen

Med hjälp av det här registret kan du hitta var i boken en specifik bibelvers behandlas.

Register över liknelser och bildspråk

En lista över Jesus olika liknelser och var i boken de behandlas.

Profetior om Messias

Undersök hur händelser i Jesus liv stämmer med Bibelns profetior. Och registret kan hjälpa dig att se var i boken du kan läsa om de här händelserna.

Områden där Jesus undervisade

Den här kartan visar var Jesus utförde sin tjänst.