Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 32

Vad får man göra på sabbaten?

Vad får man göra på sabbaten?

MATTEUS 12:9–14 MARKUS 3:1–6 LUKAS 6:6–11

  • EN MAN FÅR SIN HAND BOTAD

Under en annan sabbat besöker Jesus en synagoga som troligen ligger i Galileen. Här träffar han en man vars högra hand är förtvinad. (Lukas 6:6) De skriftlärda och fariséerna iakttar Jesus noga. Varför då? Deras fråga avslöjar vad de är ute efter: ”Får man bota sjuka på sabbaten?” (Matteus 12:10)

De judiska religiösa ledarna hävdar att det bara är tillåtet att bota någon på sabbaten om det är fara för livet. De anser till exempel att det är otillåtet att rätta till ett brutet ben eller linda en stukad led. Det är uppenbart att de skriftlärda och fariséerna inte ställer sin fråga för att de känner medkänsla med den lidande mannen. Deras mål är att hitta en orsak att fördöma Jesus.

Men Jesus inser vilka motiv de har. Han vet att de har lagt sig till med en extrem och oskriftenlig syn på förbudet att arbeta på sabbaten. (2 Moseboken 20:8–10) Tidigare har han ju fått liknande kritik för sina goda gärningar. Det är nu upplagt för konfrontation när Jesus säger till mannen med den förtvinade handen: ”Kom och ställ dig här i mitten.” (Markus 3:3)

Jesus vänder sig till de skriftlärda och fariséerna och säger: ”Om ni äger ett får och det faller ner i en grop på sabbaten, är det någon av er som inte skulle lyfta upp det då?” (Matteus 12:11) Ett får innebär en investering. Om det lämnas kvar i gropen över natten kan det dö och orsaka en ekonomisk förlust. Dessutom säger Skrifterna: ”Den rättfärdige vårdar sig om sitt husdjurs själ.” (Ordspråksboken 12:10)

Jesus spinner vidare på den här parallellen: ”Tänk så mycket mer värdefull en människa är än ett får! Alltså är det tillåtet att göra goda gärningar på sabbaten.” (Matteus 12:12) Jesus skulle inte bryta mot sabbaten om han botade mannen. De religiösa ledarna kan inte argumentera mot Jesus slående logik och innerliga medkänsla. De är mållösa.

Jesus ser sig omkring, upprörd och sorgsen över att de resonerar så fel. Sedan säger han till mannen: ”Sträck ut handen.” (Matteus 12:13) När mannen sträcker ut sin förtvinade hand blir den återställd. Mannen blir förstås glad, men hur reagerar de som försöker sätta dit Jesus?

Fariséerna gläds inte över mannens friska hand. I stället går de ut och gaddar ihop sig ”med anhängarna av Herodes parti” för att komma på ett sätt att döda Jesus. (Markus 3:6) Det här politiska partiet har tydligtvis medlemmar som tillhör den religiösa gruppen sadducéer. Vanligtvis är sadducéer och fariséer motståndare, men när det gäller Jesus bildar de nu en enad front.