Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 137

Tiden fram till pingsten

Tiden fram till pingsten

MATTEUS 28:16–20 LUKAS 24:50–52 APOSTLAGÄRNINGARNA 1:1–12; 2:1–4

  • HUNDRATALS LÄRJUNGAR SER JESUS

  • JESUS TAS UPP TILL HIMLEN

  • 120 LÄRJUNGAR FÅR HELIG ANDE

Efter sin uppståndelse ber Jesus de 11 apostlarna att möta honom på ett berg i Galileen. Omkring 500 andra lärjungar kommer också dit, och några av dem tvivlar fortfarande. (Matteus 28:17; 1 Korinthierna 15:6) Men deras tvivel skingras säkert när de ser och hör Jesus tala till dem.

Jesus berättar att han har fått myndighet över allt som finns i himlen och på jorden. Han uppmanar dem: ”Gå därför och gör människor från alla nationer till mina lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den heliga andens namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er.” (Matteus 28:18–20) Ja, Jesus är fortfarande lika fokuserad på att de goda nyheterna ska nå ut till alla.

Samtliga efterföljare – alltså både män, kvinnor och barn – får samma befallning att göra lärjungar. De kommer att bli motarbetade, men Jesus försäkrar: ”Jag har fått myndighet över allt som finns i himlen och på jorden.” Jesus kommer att vara med dem ”fram till slutet för världsordningen”. Men det betyder inte att alla som predikar kommer att kunna göra underverk. Däremot kan alla vara säkra på att få hjälp av den heliga anden.

Jesus visar sig för sina lärjungar ”under 40 dagar” efter sin uppståndelse. Upprepade gånger tar han sig en fysisk kropp och träffar lärjungarna. Han berättar om Guds rike och ger dem även ”många säkra bevis” på att han har uppstått. (Apostlagärningarna 1:3; 1 Korinthierna 15:7)

Medan apostlarna fortfarande är i Galileen säger Jesus tydligen till dem att gå tillbaka till Jerusalem. När han sedan möter dem där säger han: ”Lämna inte Jerusalem, utan vänta på det som Fadern har utlovat, det som ni har hört mig tala om, för Johannes döpte ju med vatten, men ni skall bli döpta i helig ande inte många dagar härefter.” (Apostlagärningarna 1:4, 5)

När Jesus senare träffar apostlarna igen går de tillsammans ”ut ur staden till Betania”, som ligger på Olivbergets östra sluttning. (Lukas 24:50) Jesus har berättat att han kommer att lämna dem, men trots det tror apostlarna att hans rike på något sätt kommer att vara på jorden. (Lukas 22:16, 18, 30; Johannes 14:2, 3)

Apostlarna frågar: ”Herre, återställer du kungariket åt Israel i denna tid?” Jesus svarar: ”Det tillkommer inte er att få kännedom om de tider eller tidsperioder som Fadern har lagt under sin egen domsrätt.” Jesus byter i stället fokus till det viktiga arbete som ligger framför dem och säger: ”Ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vara vittnen om mig både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och till jordens mest avlägsna del.” (Apostlagärningarna 1:6–8)

Medan Jesus och apostlarna är på Olivberget lyfter Jesus plötsligt från marken och svävar mot himlen. Ett moln kommer i vägen, och snart syns han inte mer. Jesus har efter sin uppståndelse tagit sig olika fysiska kroppar. Men nu slutar han att använda en fysisk kropp och stiger upp till himlen som en ängel. (1 Korinthierna 15:44, 50; 1 Petrus 3:18) Apostlarna tittar upp mot himlen och spanar efter Jesus. Plötsligt står ”två män i vita kläder bredvid dem”. Det är två änglar! De frågar: ”Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus, som har tagits upp från er till himlen, han skall komma så här, på samma sätt som ni har sett honom bege sig av till himlen.” (Apostlagärningarna 1:10, 11)

Jesus lämnar jorden utan att det uppmärksammas av allmänheten, och det är bara hans trogna efterföljare som ser det. Och han kommer att återvända ”på samma sätt”. Ingen kommer att blåsa i trumpet när han kommer, utan det är  bara hans efterföljare som kommer att förstå att han har börjat styra som kung.

Apostlarna går tillbaka till Jerusalem. Under de följande dagarna samlas de med flera andra lärjungar, däribland ”Maria, Jesu mor, och ... hans bröder”. (Apostlagärningarna 1:14) Tillsammans fortsätter de att be innerligt, och bland annat ber de om hjälp att välja ut en lärjunge som kan ersätta Judas Iskariot så att gruppen på 12 apostlar kan bli fulltalig igen. (Matteus 19:28) De vill välja en lärjunge som har varit med under Jesus tjänst och som sett att han har uppstått. Till sist kastar de lott, och det här är för övrigt sista gången i Bibeln som man gör det för att avgöra vad som är Guds vilja. (Psalm 109:8; Ordspråksboken 16:33) Mattias kan ha varit bland de 70 som Jesus skickade ut för att predika. Lotten faller på honom, och efter det räknas han ”tillsammans med de elva apostlarna”. (Apostlagärningarna 1:26)

Tio dagar efter att Jesus stigit upp till himlen äger den judiska pingsten rum. På den dagen är omkring 120 lärjungar samlade i ett hus i Jerusalem. Plötsligt fylls huset av ett öronbedövande ljud som låter som en kraftig vind. Och något som liknar eldstungor visar sig över var och en som är där. Lärjungarna börjar plötsligt prata olika språk. Det är nu de får hjälparen, den heliga anden, som Jesus lovade att ge dem. (Johannes 14:26)