Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 8

Flykten

Flykten

MATTEUS 2:13–23

  • JESUS FAMILJ FLYR TILL EGYPTEN

  • FAMILJEN FLYTTAR TILL NASARET

Josef väcker Maria mitt i natten. Det är bråttom! En av Jehovas änglar har visat sig för honom i en dröm och sagt: ”Stig upp och ta med dig barnet och din hustru. Fly till Egypten och stanna där tills jag säger till, för Herodes tänker leta upp barnet och döda det.” (Matteus 2:13)

Familjen flyr omedelbart i nattens mörker. Det visar sig vara i sista stund. Det har nämligen gått upp för Herodes att astrologerna har lurat honom. De skulle ju rapportera när de hittat Jesus, men i stället lämnade de landet. Herodes är rasande! I ett försök att döda Jesus beordrar han att alla pojkar under två år i Betlehem med omnejd ska dödas. Hans beräkning av åldern baserar sig på det som astrologerna har sagt.

Det här leder till ett fruktansvärt massmord. Vi vet inte hur många småpojkar som mördades, men alla förtvivlade mammors gråt uppfyller en biblisk profetia som uttalades av profeten Jeremia. (Jeremia 31:15)

Under tiden har Josef och hans familj flytt till Egypten, och där bosätter de sig. Men en natt visar sig Jehovas ängel igen för Josef i en dröm. Ängeln säger: ”Stig upp och ta med dig barnet och din hustru till Israels land, för de som ville döda barnet lever inte längre.” (Matteus 2:20) Josef drar därför slutsatsen att familjen kan återvända hem. Därmed uppfylls ytterligare en profetia från Bibeln – Guds son kallas ut ur Egypten. (Hosea 11:1)

Tydligen tänker Josef att familjen ska flytta tillbaka till Judeen, kanske nära staden Betlehem, där de bodde innan de flydde till Egypten.  Men så får han reda på att Herodes onde son Arkelaus nu är kung i Judeen, och i en ny dröm varnar Gud Josef för den här farliga situationen. Så i stället flyttar Josef och hans familj norrut, till staden Nasaret i Galileen, långt bort från judarnas religiösa centrum. Här växer Jesus upp, och det uppfyller en annan profetia: ”Han ska kallas nasaré.” (Matteus 2:23)