Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 60

Förvandlingen – en förhandsglimt

Förvandlingen – en förhandsglimt

MATTEUS 16:28–17:13 MARKUS 9:1–13 LUKAS 9:27–36

  • EN SYN AV JESUS SOM KUNG

  • APOSTLAR HÖR GUDS RÖST

Jesus undervisar i området kring Caesarea Filippi, som ligger omkring 25 kilometer från berget Hermon. Nu säger han något som överraskar apostlarna: ”Jag säger er att några av dem som står här faktiskt inte ska dö förrän de har fått se Människosonen komma i sitt rike.” (Matteus 16:28)

Lärjungarna måste undra vad Jesus menar. Ungefär en vecka senare tar han med sig tre av sina apostlar, Petrus, Jakob och Johannes, upp på ett väldigt högt berg. Apostlarna är sömniga, så det är förmodligen sent. Medan Jesus ber förvandlas han inför ögonen på dem. De tre apostlarna ser hans ansikte skina som solen och hans kläder stråla och gnistra i bländande vitt.

Sedan visar sig två gestalter som ser ut som ”Mose och Elia”. De börjar prata med Jesus ”om hans bortgång ... i Jerusalem”. (Lukas 9:30, 31) Hans bortgång verkar syfta på Jesus död och kommande uppståndelse, som Jesus förut har pratat om. (Matteus 16:21) Petrus försökte tidigare tala Jesus till rätta, men det här samtalet visar att det inte kommer att bli som Petrus sagt. Jesus måste lida en förödmjukande död.

Nu är de tre apostlarna klarvakna, de är helt fokuserade och lyssnar med stort intresse. För Petrus är den här synen så verklig att han börjar engagera sig i det som händer. Han säger: ”Rabbi, vi vill gärna stanna kvar här. Vi kan väl göra tre hyddor, en till dig, en till Mose och en till Elia?” (Markus 9:5) Vill Petrus sätta upp hyddorna för att synen inte ska ta slut?

Medan Petrus pratar sänker sig ett lysande moln över dem. En röst hörs från molnet: ”Det här är min son, som jag älskar och har godkänt. Lyssna på honom.” När de hör detta blir de vettskrämda och faller ner på knä. Men Jesus säger till dem: ”Res er upp. Var inte rädda.” (Matteus 17:5–7) När de reser sig ser de ingen annan än Jesus – synen är över. När det blir dag och de går ner från berget, befaller Jesus dem: ”Berätta inte för någon om synen förrän Människosonen har uppväckts från de döda.” (Matteus 17:9)

Att Elia var med i synen får apostlarna att undra: ”Varför säger de skriftlärda att Elia ska komma först?” Jesus svarar dem att ”Elia redan har kommit, och de förstod inte vem han var”. (Matteus 17:10–12) Jesus syftar på Johannes döparen, som hade en uppgift som liknade den Elia hade. Elia förberedde för att Elisa skulle komma, och Johannes förberedde för Messias.

Vilken uppmuntran Jesus och apostlarna får av den här synen! Den är en förhandsglimt av Messias som kung i Guds rike. Genom den här synen får alltså lärjungarna se ”Människosonen komma i sitt rike”, precis som Jesus lovat. (Matteus 16:28) Där på berget blev de ”ögonvittnen till hans storhet”. När fariséerna ville ha ett tecken som bevis för att Jesus var Guds utvalde kung, gav Jesus inget tecken till dem. Men Jesus nära vänner fick se Jesus bli förvandlad, och därmed fick de profetior om riket bekräftade. Med tanke på det kunde Petrus senare skriva: ”Vi [har] det profetiska ordet mer befäst.” (2 Petrus 1:16–19)