Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Områden där Jesus undervisade

Områden där Jesus undervisade

Platser på kartan

 • FENICIEN

 • GALILEEN

 • DEKAPOLIS

 • SAMARIEN

 • PEREEN

 • JUDEEN

 • Sidon

 • Sarefat

 • Tyros

 • Damaskus

 • Hermon

 • Caesarea Filippi

 • Korasin

 • Betsaida

 • Kapernaum

 • Rafana

 • Kana

 • Magadan

 • Galileiska sjön

 • Gergesa

 • Tiberias

 • Hippo(s)

 • Dion

 • Kanata

 • Nasaret

 • Gadara

 • Abila

 • Nain

 • Skytopolis (Bet-Sean)

 • Betania? (på andra sidan Jordan)

 • Pella

 • Salim

 • Enon

 • Sebaste (Samaria)

 • Gerasa

 • Sykar

 • Gerissim

 • Jakobs källa

 • Jordanfloden

 • Arimatea

 • Efraim

 • Filadelfia (Rabba)

 • Jeriko

 • Rama

 • Emmaus

 • Jerusalem

 • Betfage

 • Betania

 • Betlehem

 • Hebron

 • Judeens vildmark

 • Salt- havet (Döda havet)

 • OMRÅDET KRING JERUSALEM

 • Rama

 • Emmaus

 • Olivberget

 • Jerusalem

 • Betfage

 • Betania

 • Betlehem