Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 79

Varför den judiska nationen kommer att falla

Varför den judiska nationen kommer att falla

LUKAS 13:1–21

  • JESUS ÅSIKT OM TVÅ TRAGISKA HÄNDELSER

  • EN KVINNA BLIR BOTAD PÅ SABBATEN

Jesus har på många sätt försökt uppmuntra folket att tänka på sitt förhållande till Gud. Han fortsätter att göra det efter en diskussion utanför en farisés hem.

Några börjar prata ”om de galiléer som Pilatus [den romerske ståthållaren] hade dödat medan de offrade, så att deras blod blandades med blodet från offerdjuren”. (Lukas 13:1) Vad är det här för tragisk händelse?

De kanske syftar på de galiléer som dödades i protesterna mot Pilatus där tusentals judar deltog. Judarna protesterade eftersom Pilatus med hjälp av tempelskatten finansierat en akvedukt för att föra in vatten till Jerusalem. Det var förmodligen de ansvariga i templet som gav Pilatus tillgång till pengarna. Men de som berättar om den här händelsen tror kanske att galiléerna dog på grund av sina synder. Jesus är dock av en helt annan åsikt.

Han frågar: ”Tror ni att de här galiléerna var större syndare än alla andra i Galileen eftersom de drabbades av detta?” Svaret är nej, men Jesus använder ändå den här händelsen för att ge judarna en varning. Han säger: ”Ni kommer också att dö om ni inte ändrar er.” (Lukas 13:2, 3) Sedan hänvisar han till något annat tragiskt som kan ha ägt rum nyligen, kanske i samband med byggandet av akvedukten. Jesus frågar dem:

”De där 18, som dog när Siloamtornet föll ner på dem, tror ni att de var mer syndiga än alla andra i Jerusalem?” (Lukas 13:4) De som är där tror kanske att personerna som omkom dog för att de var onda. Men det är inte så Jesus ser det. Han vet att människor kan drabbas av olyckor bara för att de råkar vara på fel plats vid fel tidpunkt. Och så är det troligen i det här fallet. (Predikaren 9:11) Men händelsen kan ändå ge folket en tankeställare. Jesus varnar dem igen: ”Ni kommer alla att dö, precis som de, om ni inte ändrar er.” (Lukas 13:5) Varför betonar Jesus det här just nu?

Det är för att hans tjänst börjar lida mot sitt slut. Han beskriver det så här: ”En man hade ett fikonträd i sin vingård, och han gick och letade efter frukt på det, men det fanns ingen. Då sa han till vingårdsarbetaren: ’Nu har jag kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet i tre år utan att hitta något. Hugg ner det! Varför ska det få stå här och ta plats?’ Han svarade: ’Herre, låt det stå kvar ett år till, så gräver jag runt det och lägger på gödsel. Om det börjar bära frukt är det ju bra. Men om inte, så är det bara att hugga ner det.’” (Lukas 13:6–9)

I mer än tre år har Jesus arbetat för att judarnas tro ska växa. Men hans arbete har inte gett så mycket frukt, det är relativt få som har blivit hans lärjungar. Det är nu det fjärde och sista året av Jesus tjänst, och därför anstränger han sig mer än någonsin för att predika och undervisa i Judeen och Pereen. Det är som om han gräver och gödslar kring fikonträdet, alltså den judiska nationen. Med vilket resultat? Tyvärr är det inte så många som reagerar positivt på budskapet. Nationen som helhet vägrar  att ändra kurs och kommer därför att falla och gå under.

Nationens dåliga inställning blir återigen tydlig när Jesus undervisar i en synagoga under en sabbat inte långt därefter. Där lägger han märke till en kvinna som på grund av en demon inte kunnat räta på ryggen på 18 år. Jesus säger medkännande: ”Min syster, du är botad från din sjukdom.” (Lukas 13:12) Han lägger händerna på henne, och omedelbart sträcker hon på sig och börjar prisa Gud.

Synagogföreståndaren blir arg när han ser det här. Han säger: ”Det finns faktiskt sex dagar avsatta för arbete. Då kan ni komma och bli botade, men inte på sabbaten.” (Lukas 13:14) Föreståndaren förnekar inte att Jesus har kraft att bota, men han fördömer folket för att de kommer för att bli botade på en sabbat. Jesus svarar med slående logik: ”Hycklare, finns det någon av er som inte löser sin tjur eller åsna från krubban på sabbaten och leder i väg den för att ge den vatten? Men här är en kvinna, en dotter till Abraham, som Satan har hållit bunden i 18 år. Borde inte hon få bli löst från sin boja på sabbaten?” (Lukas 13:15, 16)

Det här får motståndarna att skämmas, men de andra blir glada över allt Jesus gör. Här i Judeen upprepar Jesus två liknelser om riket som han tidigare berättat från en båt på Galileiska sjön. (Matteus 13:31–33; Lukas 13:18–21)