Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 93

Människosonen kommer att uppenbaras

Människosonen kommer att uppenbaras

LUKAS 17:20–37

  • GUDS RIKE ÄR MITT IBLAND DEM

  • HUR KOMMER DET ATT VARA NÄR JESUS UPPENBARAS?

Jesus befinner sig fortfarande antingen i Samarien eller Galileen. Fariséerna frågar honom när Guds rike ska komma, något som de förväntar ska ske med stor pompa och ståt. Men Jesus svarar dem: ”Guds rike kommer inte på ett sätt som är uppenbart för alla, och ingen ska säga: ’Här är det!’ eller: ’Där är det!’ För Guds rike är mitt ibland er.” (Lukas 17:20, 21)

En del kanske drar slutsatsen att Jesus menar att riket är något som finns i Guds tjänares hjärtan. Men så är inte fallet. Jesus säger det här till fariséerna, och de kan verkligen inte ha riket i sina hjärtan. Men riket finns ändå mitt ibland dem i och med att Jesus, den som Gud valt till kung i riket, står mitt framför dem. (Matteus 21:5)

Fariséerna har förmodligen gått när Jesus nu ger lärjungarna ytterligare upplysningar om tiden då han ska sitta vid makten som kung i Guds rike. Jesus börjar med varningen: ”Det kommer en tid när ni ska längta efter att få se en enda av Människosonens dagar, men det ska ni inte få.” (Lukas 17:22) Jesus visar här att Människosonen kommer att bli kung i riket först i framtiden. Gud har bestämt när Människosonen ska ta makten. Men innan den tiden är inne kanske en del lärjungar ängsligt och förgäves försöker hitta riket.

Jesus fortsätter: ”Folk ska säga till er: ’Där är han!’ eller: ’Här är han!’ Men gå inte dit och rusa inte efter dem. För precis som blixten flammar till och lyser upp himlen från den ena änden till den andra, så ska det vara i Människosonens dagar.” (Lukas 17:23, 24) Hur ska lärjungarna undgå att bli bedragna av dem som utger sig för att vara Messias? Jesus säger att när den sanne Messias börjar regera kommer det att vara som när blixten lyser upp himlen och människor vida omkring ser det. När Jesus styr i Guds rike kommer det att vara tydligt för alla som har ögonen med sig.

Sedan drar Jesus några paralleller till ett par forntida exempel för att visa hur människor under den här framtida perioden kommer att vara. Han berättar: ”Precis som det var i Noas dagar ska det vara i Människosonens dagar ... Det var likadant i Lots dagar: Man åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag Lot gick ut från Sodom regnade det eld och svavel från himlen och utplånade dem allihop. Så kommer det att vara den dag Människosonen uppenbaras.” (Lukas 17:26–30)

Jesus menar inte att människorna på Noas och Lots tid dog för att de gjorde sådant som var normalt, till exempel för att de åt och drack, köpte och sålde och planterade och byggde. Noa och Lot, och deras familjer, höll också på med sådana saker. Men människorna runt omkring  dem gjorde det helt utan att ta hänsyn till Gud, och de blundade för den tid de levde i. Det Jesus menar är att lärjungarna måste engagera sig i att utföra Guds vilja och hålla sig à jour med vad den innebär. Jesus förklarar alltså hur man kan bli räddad och vad man behöver göra för att bestå när Gud ingriper.

Lärjungarna måste undvika att bli distraherade av världen omkring dem och sådant som de lämnat bakom sig. Jesus säger: ”Den som är uppe på taket den dagen ska inte gå ner och hämta sina ägodelar inne i huset, och den som är ute på fältet ska inte gå hem efter sina saker. Tänk på Lots hustru.” (Lukas 17:31, 32) Hon blev en saltstod.

Jesus fortsätter att beskriva hur situationen kommer att vara när Människosonen regerar som kung. Han berättar för sina lärjungar: ”Den natten ska två personer ligga i samma säng. En ska tas med och den andre lämnas kvar.” (Lukas 17:34) De som lämnas kvar kommer att förlora livet, men de som tas med kommer att bli räddade.

Då frågar lärjungarna: ”Var, herre?” Jesus svarar: ”Där liket ligger, där samlas örnarna.” (Lukas 17:37) De som ska tas med liknas vid örnar som ser bra på långt håll. De kommer att samlas till den sanne Messias, Människosonen. När det sker kommer Jesus att belöna lärjungarnas tro med livräddande sanningar.