Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 63

Jesus ger fler viktiga råd

Jesus ger fler viktiga råd

MATTEUS 18:6–20 MARKUS 9:38–50 LUKAS 9:49, 50

  • VARNAR FÖR ATT FÅ ANDRA ATT SNUBBLA OCH FALLA

  • OM EN BRODER SYNDAR

Jesus har just försökt få apostlarna att förstå hur hans efterföljare borde se på sig själva. De kan lära sig mycket av hur barn är; barn har inget behov av att hävda sig eller vara bättre än andra. Apostlarna borde uppskatta vem som helst som följer Jesus, även om det så skulle vara ett litet barn. På det sättet visar de i sin tur att de följer Jesus. (Matteus 18:5)

Apostlarna har nyligen bråkat om vem som är störst, så de kanske tar det här som att Jesus förebrår dem. Nu tar aposteln Johannes upp något annat som nyligen hänt: ”Vi såg en som drev ut demoner med hjälp av ditt namn, och vi försökte hindra honom eftersom han inte är en av oss.” (Lukas 9:49)

Tror Johannes att apostlarna är de enda som har rätt att bota och driva ut demoner? Om det hade varit så skulle den här judiske mannen inte lyckats driva ut demonerna. Men Johannes kanske känner att mannen inte borde utföra underverk, eftersom han inte gjort sällskap med Jesus och apostlarna.

Till Johannes förvåning säger Jesus: ”Försök inte hindra honom, för ingen kan göra ett underverk i mitt namn och sedan tala illa om mig. För den som inte är emot oss, han är för oss. Och den som ger er ett glas vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus, han ska absolut inte gå miste om sin lön.” (Markus 9:39–41)

Under den här tiden är det inget måste att tillhöra en grupp som följer Jesus för att visa att man stöder honom. Den kristna församlingen har inte bildats än. Att mannen inte följer med Jesus betyder alltså inte att han är en motståndare eller förespråkar falsk tillbedjan. Det är uppenbart att mannen tror på Jesus, och Jesus antyder att han kommer att bli belönad för det.

Men tänk vad hemskt om apostlarnas ord och handlingar skulle fått mannen att snubbla och tappa tron. Jesus konstaterar: ”Den som får någon av dessa små som har tro att snubbla och falla, för honom skulle det vara bättre om en stor kvarnsten hängdes om hans hals och han kastades i havet.” (Markus 9:42) Jesus säger sedan att hans efterföljare ska vara beredda att offra sådant som kan få andra att snubbla och falla, även om det skulle vara lika viktigt för dem som en hand, en fot eller ett öga. Det är bättre att förlora något värdefullt än att förlora möjligheten att komma in i Guds rike. Det finns ingenting som är värt att hålla fast vid, om det gör att man hamnar i Gehenna, Hinnoms dal. Apostlarna har förmodligen sett den här dalen, som ligger i närheten av Jerusalem. Den används till att bränna sopor, så de förstår att Jesus syftar på fullständig tillintetgörelse.

Sedan ger Jesus dem en varning: ”Se till att ni inte föraktar en av dessa små. Jag säger er nämligen att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Fars ansikte.” Hur värdefull är ”en av  dessa små” för Jesus Far? Jesus förklarar genom att berätta om en man som har 100 får men förlorar ett av dem. Mannen lämnar de 99 och beger sig av för att leta efter det förlorade fåret. När han hittar det gläder han sig mer över det fåret än över de 99 andra. Jesus tillägger: ”På samma sätt vill inte min Far i himlen att en enda av dessa små går förlorad.” (Matteus 18:10, 14)

Jesus kanske har apostlarnas bråk i tankarna när han sedan säger: ”Ha salt i er, och håll fred med varandra.” (Markus 9:50) Salt kan få mat att smaka bättre. Bildligt salt kan göra någons ord mjukare och lättare att acceptera. Då kan man bevara friden och hålla sams i stället för att bråka. (Kolosserna 4:6)

Men Jesus efterföljare kommer ibland att behöva hantera konflikter och allvarliga problem, och nu får de råd om hur de ska hantera dem. ”Om din broder syndar mot dig, då ska du prata med honom enskilt om det han har gjort. Om han lyssnar på dig, har du vunnit tillbaka din broder.” Men vad ska man göra om han inte lyssnar? Jesus ger rådet: ”Ta med dig en eller två till, för att allt som sägs ska kunna fastställas av två eller tre vittnen.” Vad ska man göra om det ändå inte löser problemet? Då ska man ”informera församlingen”, alltså prata med äldstebröder som kan undersöka saken. Och vad händer om brodern vägrar att lyssna ens till dem? Jesus säger att han då ska ”vara för dig precis som en man av nationerna och som en skatteindrivare”, människor som judarna inte ville ha kontakt med. (Matteus 18:15–17)

Det är verkligen viktigt att äldstebröder följer Guds ord. Om de kommer fram till att någon är skyldig till allvarlig synd och behöver bli tillrättavisad, kommer det att vara något som redan blivit ”bundet i himlen”. Men om de kommer fram till att någon är oskyldig, kommer det att vara ”lösgjort i himlen”. Det Jesus nyss sagt kommer att hjälpa den kristna församlingen när den väl bildas. Och om sådana här allvarliga fall säger Jesus: ”När två eller tre är samlade i mitt namn, så är jag mitt ibland dem.” (Matteus 18:18–20)