Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 78

En förvaltare som måste vara beredd

En förvaltare som måste vara beredd

LUKAS 12:35–59

  • DEN TROGNE TJÄNAREN MÅSTE VARA REDO

  • JESUS SKAPAR SPLITTRING

Jesus har förklarat att det bara är en ”liten hjord”, eller en liten grupp, som ska få det himmelska riket. (Lukas 12:32) Men en sådan belöning är inget de kan ta för givet. Därför tar Jesus nu upp hur viktigt det är att de har rätt inställning för att få bli en del av riket.

Jesus börjar med att uppmana lärjungarna att vara redo för när han i framtiden ska komma tillbaka. Han säger: ”Var påklädda och redo och håll lamporna brinnande. Ni ska vara som tjänare som väntar på att deras herre ska komma tillbaka från bröllopet, så att de kan öppna för honom så fort han kommer och bultar på. De här tjänarna kan verkligen vara lyckliga när deras herre kommer och ser att de väntar på honom.” (Lukas 12:35–37)

Det är inte svårt för lärjungarna att förstå vilken inställning Jesus vill att de ska ha. Tjänarna han pratar om är redo och alerta, och de väntar ivrigt på att deras herre ska återvända. Jesus förklarar: ”Om han [herren] kommer under det andra vaktpasset [från nio på kvällen till midnatt], eller rentav det tredje [från midnatt till tre på morgonen], och ser att de är redo, kan de verkligen vara lyckliga!” (Lukas 12:38)

Det här handlar inte om hur man är en bra hustjänare eller arbetare. Det förstår vi av att Jesus, Människosonen, tillämpar liknelsen på sig själv när han i framtiden ska komma tillbaka. Han säger: ”Håll er redo ni också, för Människosonen kommer vid en tidpunkt då ni inte tror det.” (Lukas 12:40) Så han vill att hans efterföljare ska vara beredda när han kommer tillbaka, och det gäller speciellt den ”lilla hjorden”.

Petrus vill vara säker på att han har förstått Jesus rätt, så han frågar: ”Herre, gäller den här liknelsen bara oss eller gäller den alla?” Jesus ger inte Petrus ett direkt svar, utan han berättar ytterligare en liknelse: ”Vem är egentligen den trogne och förståndige förvaltaren som hans herre ska sätta över sitt tjänstefolk för att ge dem rätt mängd mat i rätt tid? Lycklig är den tjänaren om hans herre ser honom göra det när han kommer! Jag säger er att han ska ge honom ansvaret för allt han äger.” (Lukas 12:41–44)

”Herren” i den första liknelsen syftar naturligtvis på Jesus, Människosonen. Och ”den trogne och förståndige förvaltaren” syftar på några män som ingår i den ”lilla hjord” som ska få riket. (Lukas 12:32) I den här andra liknelsen säger Jesus att vissa i denna lilla grupp ska ta hand om hans ”tjänstefolk” och ge dem ”rätt mängd mat i rätt tid”. Så Petrus och de andra lärjungarna som Jesus undervisar och ger andlig mat kan dra slutsatsen att liknelserna hör framtiden till, de handlar alltså om en framtida period då Människosonen kommer tillbaka. Då kommer det att finnas en förvaltare som på ett organiserat sätt delar ut andlig mat till Jesus efterföljare, alltså hans ”tjänstefolk”.

Jesus vill förtydliga varför det är viktigt att lärjungarna är på sin vakt och har den rätta inställningen. Annars skulle de kunna bli nonchalanta och kanske till och med börja motarbeta sina medtroende. Jesus säger: ”Men om tjänaren skulle börja tänka: ’Min herre dröjer’ och börja misshandla de andra tjänarna och äta och dricka sig full, då ska tjänarens herre komma på en dag då han inte väntar honom och vid en tidpunkt som han inte känner till. Och han ska straffa honom mycket hårt och anvisa honom en plats bland de otrogna.” (Lukas 12:45, 46)

Jesus säger att han ”har kommit för att tända en eld på jorden”. Han har kritiserat falska läror och traditioner. Och det har lett till heta debatter, som till och med satt ”far mot son och son mot  far, mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot svärdotter och svärdotter mot svärmor”. (Lukas 12:49, 53) Ja, Jesus undervisning har skapat konflikter mellan familjemedlemmar som egentligen borde stå varandra nära.

Jesus har riktat sig speciellt till lärjungarna. Men nu vänder han sig till folkskaran. De flesta har envist blundat för de tydliga bevisen för att Jesus är Messias. Därför säger han till dem: ”När ni ser ett moln bildas i väster säger ni direkt att det är ett oväder på gång, och så kommer ovädret. Och när ni märker att det blåser sydliga vindar säger ni att det snart blir värmebölja, och så kommer värmen. Hycklare, ni vet hur man analyserar jordens och himlens utseende, men varför klarar ni inte av att analysera den här speciella tiden?” (Lukas 12:54–56) Folket är allt annat än redo.