Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 42

Fariséerna får svidande kritik

Fariséerna får svidande kritik

MATTEUS 12:33–50 MARKUS 3:31–35 LUKAS 8:19–21

  • JESUS BERÄTTAR OM ”JONAS TECKEN”

  • LÄRJUNGARNA BETYDER MER ÄN FAMILJEN

När de skriftlärda och fariséerna förnekar att Jesus driver ut demoner med Guds kraft, är de farligt nära att göra sig skyldiga till synd mot helig ande. Frågan är: Ska de ställa sig på Guds eller Satans sida? Jesus säger till dem: ”Antingen är ni ett fint träd som ger fin frukt eller ett dåligt träd som ger dålig frukt. Trädet känns ju igen på sin frukt.” (Matteus 12:33)

Det är inte logiskt att påstå att det goda som Jesus gör när han driver ut demoner görs med den ondes hjälp. I bergspredikan slog Jesus fast att ett fint träd ger fin frukt. Människors frukt är bland annat det de säger. Så vad visar fariséernas absurda anklagelser? Att både de och deras frukt är ruttna. Jesus säger till dem: ”Huggormsyngel, hur kan ni tala goda ting, när ni är onda? Det hjärtat är fullt av kommer ut genom munnen.” (Matteus 7:16, 17; 12:34)

Det människor säger visar vad som finns i hjärtat, och det påverkar hur de kommer att dömas. Jesus förklarar: ”Jag säger er att på domens dag ska människor få stå till svars för varje skadligt yttrande. För det är dina ord som avgör om du ska frias eller fällas.” (Matteus 12:36, 37)

Trots att Jesus gör många underverk säger de skriftlärda och fariséerna: ”Lärare, vi vill att du gör ett tecken.” Även om de inte själva skulle ha sett Jesus göra några underverk, finns det massor av ögonvittnen. Så Jesus säger till de judiska ledarna: ”Den här onda och svekfulla generationen söker hela tiden efter ett tecken, men det enda tecken de ska få är profeten Jonas tecken.” (Matteus 12:38, 39)

De behöver inte undra vad Jesus menar, för han fortsätter: ”Precis som Jona var tre dagar och tre nätter i den stora fisken, så ska Människosonen vara tre dagar och tre nätter i jordens djup.” Jona svaldes av en stor fisk men kom ut igen, som om han fick livet tillbaka. Jesus förutsäger alltså att han själv ska dö och sedan uppstå på den tredje dagen. När Jesus längre fram dör förkastar de judiska ledarna ”Jonas tecken” och vägrar ångra sig. (Matteus 27:63–66; 28:12–15) Jesus ställer de judiska ledarna och folket i kontrast till ”människorna från Nineve”, som ångrade sig när Jona predikade för dem. De kommer att fördöma den här generationens dåliga reaktion. Jesus säger att också drottningen av Saba, genom sitt exempel, kommer  att fördöma dem. Hon ville höra Salomos vishet och imponerades av den. Men Jesus konstaterar att ”här är en som är större än Salomo”. (Matteus 12:40–42)

Jesus säger att den här onda generationen är i en situation som liknar en man som blir renad från en ond ande. (Matteus 12:45) När anden farit ut lämnar den efter sig ett tomrum som mannen inte fyller med bra saker. Så den onda anden kommer tillbaka med sju andra andar som är ännu mer ondskefulla. På liknande sätt blev nationen Israel renad och avskild från falsk tillbedjan. Men nationen har historien igenom förkastat Guds profeter. Och nu går de så långt att de motarbetar Jesus, som helt klart har Guds ande. Det visar att nationen är i ett värre tillstånd nu än när den formades.

Medan Jesus talar kommer hans mamma och bröder. Eftersom de inte lyckas ta sig ända fram, säger några som sitter nära Jesus: ”Din mor och dina bröder står utanför och vill träffa dig.” Då visar han hur mycket lärjungarna betyder för honom. Han räcker ut handen mot sina lärjungar och säger: ”Min mor och mina bröder, det är de som hör Guds ord och följer det.” (Lukas 8:20, 21) Även om Jesus biologiska familj betyder mycket för honom, så betyder förhållandet till lärjungarna ännu mer. De är som en familj för honom. Det är fantastiskt att vi också har en så uppmuntrande familj av andliga bröder och systrar, särskilt när andra ifrågasätter eller motarbetar oss och det goda vi gör.