Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 34

Jesus väljer ut tolv apostlar

Jesus väljer ut tolv apostlar

Det har gått ett och ett halvt år sedan Johannes döparen introducerade Jesus som Guds lamm. Bland dem som hörde Johannes fanns till exempel Andreas, Simon Petrus, Johannes, kanske Jakob (Johannes bror), Filippus och Natanael (som också kallas Bartolomeus). När Jesus inledde sitt offentliga predikande började några uppriktiga män följa honom som hans lärjungar. Med tiden blev många fler efterföljare till Jesus. (Johannes 1:45–47)

Nu är Jesus redo att välja ut sina apostlar. De kommer att ha ett nära samarbete med honom och få speciell träning och utbildning. Men innan Jesus väljer ut dem går han till ett berg, kanske i närheten av Galileiska sjön, inte långt från Kapernaum. Där ber han en hel natt till Gud. Troligen ber han om vishet och Guds välsignelse. Nästa dag kallar han till sig sina lärjungar och väljer ut 12 av dem till att bli hans apostlar.

Förutom de sex som nämndes i inledningen väljer Jesus även ut Matteus som han träffade vid skattekontoret. De andra fem är Judas (som också kallas Taddeus och ”son till Jakob”), Simon (som kallas Kananaios), Tomas, Jakob (Alfeus son) och Judas Iskariot. (Matteus 10:2–4, fotnoten; Lukas 6:16)

De 12 har följt Jesus ett tag, och han känner dem väl. Några av dem är hans släktingar. Jakob och Johannes är syskon och troligen Jesus kusiner. Kanske är också Alfeus son Jakob kusin till Jesus. En del menar nämligen att Alfeus var bror till Josef, Jesus adoptivfar.

Jesus har förstås inga problem med att komma ihåg sina apostlars namn. Men hur är det med dig? Ett knep är att tänka på att det fanns två Simon, två Jakob och två Judas. Simon (Petrus) var bror till Andreas, och Jakob (Sebedeus son) var bror till Johannes. Det här är ett bra sätt att minnas åtta av dem. De andra fyra var en skatteindrivare (Matteus), en som senare tvivlade (Tomas), en som var under ett fikonträd när han blev kallad (Natanael) och Natanaels vän (Filippus).

Elva av apostlarna är från Galileen, där Jesus växte upp. Natanael är från Kana. Filippus, Petrus och Andreas är ursprungligen från Betsaida. Men vid något tillfälle flyttar Petrus och Andreas till Kapernaum, där Matteus troligen bodde. Jakob och Johannes bor också i eller omkring Kapernaum, och i närheten hade de sin fiskeriverksamhet. Judas Iskariot, som senare förråder Jesus, verkar vara den ende aposteln från Judeen.