Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 49

Jesus ger apostlarna instruktioner

Jesus ger apostlarna instruktioner

MATTEUS 9:35–10:15 MARKUS 6:6–11 LUKAS 9:1–5

  • JESUS RESER PÅ NYTT I GALILEEN

  • APOSTLARNA FÖRBEREDS FÖR PREDIKOARBETET

Jesus har predikat intensivt i omkring två år. Tänker han nu dra sig tillbaka och ta det lite lugnt? Inte alls! Jesus vill nå fler och bestämmer sig för att ge ”sig ut på en färd till alla städer och byar” i Galileen. Han undervisar i deras synagogor och predikar de goda nyheterna om Guds rike. Och han botar ”alla slags sjukdomar och krämpor”. (Matteus 9:35) Det han ser övertygar honom om behovet av att utvidga predikoarbetet ännu mer. Men hur ska det gå till?

Under färden ser Jesus människor som är alldeles svältfödda på andlig hjälp och tröst. De är som hjälplösa och illa behandlade får utan herde. Han känner medlidande med dem, så han säger till apostlarna: ”Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.” (Matteus 9:37, 38)

Jesus vet vad som måste göras. Han samlar sina 12 apostlar och delar upp dem i sex par. Sedan får de instruktioner av Jesus: ”Gå inte till folk i nationerna eller till någon samarisk stad, utan gå bara till de förlorade fåren bland Israels folk. Predika och säg: ’Himmelriket har kommit nära.’” (Matteus 10:5–7)

Det här riket är samma rike som Jesus tog upp i mönsterbönen. Himmelriket har kommit nära i betydelsen att Guds utvalde kung, Jesus Kristus, finns bland dem. Jesus ger apostlarna förmågan att bota sjuka och till och med uppväcka döda. Det kommer att hjälpa människor att förstå att de representerar denna himmelska  regering. Dessutom gör apostlarna allt det här utan att kräva någon ersättning. Men hur ska apostlarna få mat och annat som de behöver?

Jesus säger till apostlarna att inte göra några praktiska förberedelser. De ska inte ta med sig guld, silver eller koppar. Och de behöver inte heller ta med matsäck, extra sandaler eller kläder. Varför inte? Jesus lovar: ”Arbetaren är värd sin mat.” (Matteus 10:10) Apostlarna kommer att träffa människor som både vill lyssna och hjälpa dem med vad de behöver. Jesus säger: ”När ni blir välkomnade i ett hus ska ni bo där tills ni drar vidare.” (Markus 6:10)

Jesus ger dem också instruktioner om hur de kan ta kontakt med människor: ”När ni kommer in i ett hus, så önska hushållet frid. Om de lyssnar på er ska de få den frid ni önskar dem, men om de inte vill lyssna ska friden vända tillbaka till er. Om de inte tar emot er eller lyssnar på er ska ni lämna det huset eller den staden och skaka av dammet från era fötter.” (Matteus 10:12–14)

Det är alltså möjligt att en hel stad kan avfärda budskapet. Vad skulle det innebära för en sådan stad? Jesus avslöjar att en hård dom blir resultatet. Han säger: ”Det kommer faktiskt att bli lättare för Sodom och Gomorra på domens dag än för den staden.” (Matteus 10:15)