Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 45

Makt över demoner

Makt över demoner

Lärjungarna har haft en skakande upplevelse till sjöss, och nu när de stiger i land får de en chock. Två demonbesatta, mycket våldsamma, män kommer ut från en gravplats i närheten. Och de rusar rakt mot Jesus! En av dem hamnar i centrum för uppmärksamheten, kanske för att han är mer våldsam eller för att han varit demonbesatt längre.

Den här mannen har under en lång tid varit i ett bedrövligt tillstånd. Han är utan kläder, och oavbrutet har han hållit på med att skrika ”bland gravarna och i bergen och ... [skära] sig själv med stenar”. (Markus 5:5) Han är så aggressiv att människor är rädda för att ens komma i närheten. Några har försökt binda honom, men han sliter bara av kedjorna och har sönder fotbojorna. Ingen är stark nog att övermanna honom.

Mannen närmar sig och faller på knä framför Jesus. Demonerna i honom får honom att vråla: ”Vad vill du mig, Jesus, den högste Gudens son? Lova mig vid Gud att inte plåga mig!” Jesus är mäktigare än demonerna, och de måste lyda honom när han befaller: ”Far ut ur mannen, du orena ande!” (Markus 5:7, 8)

I själva verket är det flera demoner som tagit kontroll över mannen. Så när Jesus frågar: ”Vad heter du?” svarar mannen: ”Legion ... för vi är många.” (Markus 5:9) I en romersk legion ingick tusentals soldater; det är alltså många demoner som trakasserar mannen och njuter av att plåga honom. De bönar och ber Jesus ”att han inte ... [ska] skicka ner dem i avgrunden”. Demonerna är tydligen medvetna om vad som väntar dem och deras ledare, Satan. (Lukas 8:31)

I närheten betar en stor hjord på omkring två tusen svin, djur som enligt lagen var orena och olämpliga som boskap. Demonerna säger: ”Sänd oss in i svinen, så att vi kan tränga in i dem.” (Markus 5:12) Jesus ger dem sin tillåtelse, och demonerna tränger in i svinen. Svinen blir panikslagna och rusar ut över en klippa och drunknar i havet.

Svinskötarna skyndar sig att berätta vad de sett för dem som bor på landsbygden och  i staden. De som hör nyheten går dit för att själva se vad som hänt. När de kommer fram ser de den tidigare demonbesatte mannen sitta vid Jesus fötter. Han är klädd, uppför sig normalt och är vid sunt förstånd.

Människorna som får se och höra vad som hänt med mannen blir förskräckta. De inser inte vad underverket kan ha för betydelse för dem. Därför vill de inte veta av Jesus, utan uppmanar honom att lämna området. När Jesus stiger i båten kommer den tidigare demonbesatte mannen och bönfaller Jesus om att få följa med. Men han får svaret: ”Gå hem till dina släktingar och berätta om allt som Jehova har gjort för dig och hur han har visat dig barmhärtighet.” (Markus 5:19)

I normala fall brukar Jesus be dem som varit med om ett underverk att inte berätta det för någon. Han vill inte att andra ska grunda sin uppfattning om honom på spektakulära nyheter, som lätt förvanskas. Men i det här fallet är mannen ett levande bevis för Jesus makt, och han kan vittna för sådana som Jesus inte kommer att träffa personligen. Mannens vittnesmål kan motverka negativa rykten, som människor skulle kunna sprida på grund av förlusten av svinhjorden. Så mannen går i väg och börjar förkunna runt om i Dekapolis vad Jesus har gjort för honom.