Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 121

”Fatta mod! Jag har segrat över världen”

”Fatta mod! Jag har segrat över världen”

JOHANNES 16:1–33

  • APOSTLARNA KOMMER INTE ATT SE JESUS LÄNGRE

  • DERAS SORG SKA VÄNDAS I GLÄDJE

Jesus och apostlarna ska snart lämna övervåningen där de ätit påskmåltiden. Efter att ha gett dem viktiga råd och varningar tillägger Jesus: ”Jag har sagt detta till er för att ni inte ska förlora tron.” Varför säger han det här? Han berättar: ”Man kommer att utesluta er ur synagogan. Ja, det kommer en tid då alla som dödar er ska tro att de gör Guds vilja.” (Johannes 16:1, 2)

Det här beskedet gör nog apostlarna oroliga. Jesus har tidigare sagt att världen ska hata dem, men han har aldrig sagt rakt ut att de ska dödas. Han förklarar: ”Jag berättade det inte från början, eftersom jag var hos er då.” (Johannes 16:4) Så för att hjälpa dem att inte förlora tron försöker han förbereda dem innan han går bort.

Jesus fortsätter: ”Nu går jag till honom som har sänt mig, och ändå är det ingen av er som frågar: ’Vart är du på väg?’” Tidigare samma kväll hade de ställt den frågan. (Johannes 13:36; 14:5; 16:5) Men det Jesus sagt om förföljelse har gjort dem så uppskakade att de inte kan tänka på något annat än sig själva. Därför frågar de inte om förhärligandet som väntar honom eller hur det kommer att påverka sanna tillbedjare. Han konstaterar: ”Det jag har berättat för er nu har gjort er bedrövade.” (Johannes 16:6)

”Det är till ert bästa att jag går bort”, förklarar Jesus, ”för om jag inte lämnar er ska hjälparen inte komma till er. Men när jag lämnar er ska jag sända honom till er.” (Johannes 16:7) Lärjungarna kan inte få helig ande utan att Jesus dör. Men när han kommer till himlen kan han skicka hjälparen till sina efterföljare var de än befinner sig.

Den heliga anden kommer att ”ge världen ett övertygande vittnesmål om synd, rättfärdighet och dom”. (Johannes 16:8) Världen har inte trott på Guds son, och dess synd kommer snart att bli uppenbar. När Jesus återvänder till himlen, kommer det att vittna om att han är rättfärdig. Då kommer det även att bli tydligt varför Satan, ”den här världens härskare”, förtjänar en fällande dom. (Johannes 16:11)

”Jag har mycket mer att säga till er”, fortsätter Jesus, ”men ni kan inte bära det just nu.” När han senare sänder den heliga anden för att vägleda dem, kommer den att göra att de både förstår och kan leva efter ”hela sanningen”. (Johannes 16:12, 13)

Nu säger Jesus: ”Snart ska ni inte se mig längre, men strax därefter ska ni få se mig.” Lärjungarna förstår inte och frågar varandra vad han menar. Han märker det och förklarar: ”Jag säger er sanningen: Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje.” (Johannes 16:16, 20) När Jesus dödas följande eftermiddag kommer de religiösa ledarna att jubla medan lärjungarna kommer att sörja. Men när Jesus uppstår kommer sorgen att förvandlas till glädje. Och glädjen fortsätter sedan när Jesus utgjuter Guds heliga ande över dem.

Jesus jämför apostlarnas situation med hur det är för en kvinna som får barn: ”En kvinna som föder har det svårt under förlossningen, men när barnet har fötts glömmer hon smärtorna eftersom hon är så glad över att en människa har kommit till världen.” Jesus uppmuntrar apostlarna och säger: ”På samma sätt har ni det svårt nu, men jag ska se er igen,  och då kommer ni att glädja er, och ingen ska ta ifrån er den glädjen.” (Johannes 16:21, 22)

Apostlarna har aldrig tidigare bett om något i Jesus namn. Men nu säger han: ”Den dagen ska ni be till Fadern i mitt namn.” Är det för att Fadern är ovillig att svara på deras böner? Nej, Jesus säger: ”Fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig ... som Guds representant.” (Johannes 16:26, 27)

Styrkta av Jesus uppmuntrande ord säger apostlarna: ”Vi [tror] på att du har kommit från Gud.” Men det är snart upp till bevis för apostlarnas tro. Jesus berättar vad som väntar: ”Det kommer en tid, och den är faktiskt redan här, då ni ska skingras. Var och en ska gå hem till sig, och ni ska lämna mig ensam.” Ändå försäkrar han dem: ”Jag har sagt det här till er för att ni ska ha frid genom mig. Ni kommer att möta svårigheter i världen, men fatta mod! Jag har segrat över världen.” (Johannes 16:30–33) Jesus kommer inte att överge dem. Han tror på dem och vet att de också kan segra över världen, precis som han. De kan klara av att göra Guds vilja trots Satans försök att få dem på fall.