Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 80

Den gode herden och hans får

Den gode herden och hans får

JOHANNES 10:1–21

  • JESUS LIKNELSE OM DEN GODE HERDEN OCH FÅRFÅLLORNA

Jesus fortsätter att undervisa i Judeen, och nu berättar han något som folket lätt kan göra sig en bild av. Han börjar prata om får och fårfållor, men han syftar såklart inte på bokstavliga får. Det är troligt att hans judiska åhörare associerar till Davids ord: ”Jehova är min herde. Ingenting skall fattas mig. På gröna betesmarker låter han mig ligga.” (Psalm 23:1, 2) I en annan psalm skrev David: ”Kom, låt oss tillbe och böja oss ner, låt oss falla på knä inför Jehova, inför honom som har gjort oss. Ty han är vår Gud, och vi är folket på hans betesmark.” (Psalm 95:6, 7) Israeliterna under lagförbundet har länge liknats vid en fårhjord.

Nationerna som inte omfattas av lagförbundet är djupt insyltade i falska religioner. Men lagförbundet har varit som en ”fårfålla”, eller inhägnad, som skyddat de israelitiska ”fåren” från att ta skada av nationerna runt omkring. Tyvärr är det ändå några israeliter som har skadat och påverkat Guds får negativt. Jesus slår fast: ”Jag säger er sanningen: Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan klättrar över på något annat ställe, han är en tjuv och en plundrare. Men den som går in genom dörren, han är fårens herde.” (Johannes 10:1, 2)

Folket kan säkert minnas att några män tidigare har påstått att de var Messias. Men i stället för att följa sådana bedragare, som Jesus kallar plundrare och tjuvar, bör folket följa ”fårens herde”. Jesus fortsätter att förklara:

”Dörrvaktaren öppnar för honom, och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får med deras namn och leder dem ut. När alla hans får har kommit ut går han framför dem, och fåren följer honom eftersom de känner igen hans röst. De skulle aldrig följa en främling, utan de flyr från honom, eftersom de inte känner igen främlingarnas röster.” (Johannes 10:3–5)

Johannes döparen var dörrvaktaren som öppnade för den gode herden. Han sa till folket som levde under lagförbundet att de skulle följa Jesus. Och det är faktiskt några, både i Galileen och här i Judeen, som har känt igen Jesus som den gode herden. Men de som lyssnar förstår inte riktigt vad Jesus menar. De undrar säkert var Jesus vill leda dem. Vad kommer egentligen att hända om de följer honom? (Johannes 10:6)

Jesus förklarar: ”Jag säger er sanningen: Jag är dörren som fåren går igenom. Alla som har kommit i mitt ställe är tjuvar och plundrare, men fåren har inte lyssnat på dem. Jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli räddad, och han ska gå in och ut och hitta bete.” (Johannes 10:7–9)

Här presenterar Jesus någonting helt nytt. De som lyssnar vet att lagförbundet har existerat i flera hundra år, så Jesus kan inte vara dörren till det förbundet. Det han menar är alltså att han ska leda dem ut från lagförbundets fålla till en annan fålla. Vad innebär det?

Jesus fortsätter att förklara vad han har för uppgift: ”Jag har kommit för att de ska få liv, ja liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.” (Johannes 10:10, 11) När Jesus tidigare försökte ingjuta mod i sina lärjungar sa han: ”Lilla hjord, var inte rädd, för er Far har beslutat att ge er riket.” (Lukas 12:32) Jesus kommer att leda dem som ingår i den här lilla hjorden ut ur det gamla förbundet och in i en ny fålla där de ska få ”liv i överflöd”. Tänk så fantastiskt att få ingå i den hjorden!

Men Jesus har mer att berätta. Han fortsätter: ”Jag har också andra får, som inte tillhör den här fållan. Även dem måste jag föra in, och de ska lyssna till min röst, och det ska bli en enda hjord under en enda herde.” (Johannes  10:16) De här andra fåren ingår inte i hjorden som är i den nya fållan och som ska få ärva riket. Det finns alltså ytterligare en fålla. De två fållorna, eller inhägnaderna, representerar två olika framtidsutsikter. Men båda grupperna kommer att få stor nytta av det Jesus ska göra. Han säger: ”Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv.” (Johannes 10:17)

Många bland folket säger nu: ”Han är demonbesatt och galen.” Men andra håller inte med, och som motargument hänvisar de till hur Jesus tidigare botat en man som föddes blind. De säger: ”Så talar inte en demonpåverkad man. Och en demon kan väl inte öppna ögonen på blinda?” (Johannes 10:20, 21) Så en del är intresserade av det Jesus säger, och förhoppningsvis kommer de att följa den gode herden.