Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 26

”Dina synder är förlåtna”

”Dina synder är förlåtna”

MATTEUS 9:1–8 MARKUS 2:1–12 LUKAS 5:17–26

  • JESUS FÖRLÅTER EN FÖRLAMAD MANS SYNDER OCH BOTAR HONOM

Ryktet om Jesus har spritts vitt och brett. Många vill gärna lyssna till Jesus och se hans underverk, och även när han befinner sig på otillgängliga platser kommer folk till honom. Men efter några dagar återvänder Jesus till utgångspunkten för sin tjänst, Kapernaum, vid Galileiska sjön. Nyheten om att Jesus är tillbaka sprids snabbt i staden. Många kommer till huset där han är, bland annat fariséer och laglärda från hela Galileen och Judeen, inklusive Jerusalem.

Det samlas så många människor att de knappt får plats, ”inte ens utanför dörren”, och Jesus börjar undervisa dem. (Markus 2:2) Här händer något helt otroligt, något som visar att Jesus har makt att ta bort orsaken till lidandet och hjälpa alla han önskar att bli friska.

Medan Jesus undervisar alla dem som trängs i huset kommer fyra män med en förlamad man på en bår. De vill att Jesus ska bota deras vän, men på grund av trängseln kan de inte ”komma fram till Jesus”. (Markus 2:4) Vilken besvikelse! Men de ger inte upp. De klättrar i stället upp på husets platta tak, gör en öppning mellan några bjälkar i taket och firar ner båren med den förlamade mannen.

Blir Jesus arg av att bli avbruten? Inte alls! Han blir djupt berörd av deras tro. Och därför säger han till den förlamade mannen: ”Dina synder är förlåtna.” (Matteus 9:2) Men kan Jesus verkligen förlåta synder? Fariséerna och de skriftlärda reagerar på det här och tänker: ”Hur kan han säga så? Han hädar. För vem kan förlåta synder? Ingen annan än Gud.” (Markus 2:7)

Jesus vet vad de tänker och säger: ”Varför tänker ni på det sättet? Vad är lättast? Att säga till den förlamade: ’Dina synder är förlåtna’, eller: ’Res dig upp och ta din bår och gå’?” (Markus 2:8, 9) Jesus kan redan nu förlåta mannens synder på grund av sitt framtida offer.

Sedan visar Jesus folkskaran och sina motståndare att han har makt att förlåta synder. Han vänder sig till den förlamade mannen och säger: ”Res dig, ta med dig din bår och gå hem.” Omedelbart reser han sig framför ögonen på alla och går ut med sin bår. Folk är förundrade och ärar Gud. De utropar: ”Vi har aldrig sett något liknande!” (Markus 2:11, 12)

Det är intressant att Jesus nämner synd i samband med sjukdom och att förlåtelse av synder kan kopplas ihop med fysisk hälsa. Bibeln lär oss att Adam, vår förste förälder, syndade och att alla efter honom har fått ärva konsekvenserna av synd, nämligen sjukdom och död. Men under Guds rikes styre kommer Jesus att förlåta synderna hos alla som tjänar och älskar Gud. Då kommer sjukdomar bara vara ett minne blott. (Romarna 5:12, 18, 19)