Vrati se na sadržaj

Bog

Ko je Bog?

Da li Bog postoji?

Sveto pismo pruža odgovor koji se temelji na pet snažnih dokaza.

Da li je Bog neka bezlična sila?

Sveto pismo kaže da je Bog sve stvorio, ali da li mu je stalo do nas?

Da li je Bog sveprisutan?

Da li Sveto pismo kaže da je Bog svuda? Zašto možemo biti uvereni da iako Bog prebiva na jednom određenom mestu brine za svakog od nas?

Da li Bog prebiva na nekom određenom mestu?

Šta Sveto pismo govori o tome gde Bog prebiva? Da li se i Isus tamo nalazi?

Da li je neko video Boga?

Da li je Sveto pismo protivrečno kada na jednom mestu kaže da ’nijedan čovek nije video Boga‘, a na drugom da je Mojsije ’video Izraelovog Boga‘?

Da li je Trojstvo biblijska doktrina?

Mnoge religije naučavaju da je Bog Trojstvo. Da li Sveto pismo to naučava?

Da li je Marija majka Božja?

I Sveto pismo i istorija hrišćanstva otkrivaju pravu istinu o ovom verovanju.

Da li Bog može da se predomisli?

Da li je Biblija protivrečna kada kaže da se Bog ne menja, a s druge strane da mu je bilo žao što je nešto učinio?

Šta je sveti duh?

Zašto Sveto pismo ukazuje na sveti duh kao na Božje „ruke“?

Božje ime

Da li Bog ima ime?

U mnogim prevodima Svetog pisma se nalazi Božje lično ime. Da li treba da ga koristite?

Da li je Božje ime Isus?

Isus nikada nije rekao da je Svemoćni Bog. Zašto?

Ko je Jehova?

Da li je on samo Bog Izraelaca?

Koliko imena ima Bog?

Neki ljudi misle da se Bog zove „Alah“ ili „Bog Svemoćni“, a drugi pak da se zove „Gospod“ ili „Alfa i Omega“. Zašto je važno kako zovemo Boga?

Na koga ili na šta se odnosi izraz „Alfa i Omega“?

Zašto je ova titula sasvim odgovarajuća?

Božja volja

Šta je Božja volja za mene?

Da li vam je potreban poseban znak ili poziv da biste razumeli šta je Božja volja? Saznajte odgovor iz Svetog pisma.

Šta Sveto pismo kaže o slobodnoj volji? Da li Bog sve kontroliše?

Mnogi veruju da sudbina upravlja njihovim životom. Da li od naših odluka zavisi naš uspeh u životu?

Kako razviti blizak odnos s Bogom?

U članku je navedeno sedam stvari koje vam mogu pomoći da postanete njegovi prijatelji.

Da li je Bog kriv za patnju?

Nevolje mogu zadesiti svakoga – čak i one koji imaju Božju naklonost.