Vrati se na sadržaj

Da li je Bog neka bezlična sila?

Da li je Bog neka bezlična sila?

Odgovor iz Svetog pisma

 Bog ispoljava svoju nenadmašnu silu u čitavom svemiru. Što se tiče načina na koji je stvorio bezbrojne milijarde zvezda, u Svetom pismu se kaže: „Podignite oči i gledajte! Ko je sve to stvorio? Onaj [Bog] koji vojsku njihovu izvodi na broj, i sve ih po imenu zove. Zbog njegove ogromne moći i velike sile ne izostaje nijedno“ (Isaija 40:25, 26).

 Ali Bog je daleko više od neke moćne sile. Sveto pismo kaže da on ima osećanja, kao što su ljubav i mržnja (Psalam 11:5; Jovan 3:16). U Pismu se takođe otkriva da način na koji ljudi postupaju može uticati na Božja osećanja (Psalam 78:40, 41).