Vrati se na sadržaj

Život i smrt

Život

Šta je smisao života?

Da li ste se ikada pitali: ’Šta je svrha života?‘ Saznajte odgovor iz Svetog pisma.

Šta je Božja volja za mene?

Da li vam je potreban poseban znak ili poziv da biste razumeli šta je Božja volja? Saznajte odgovor iz Svetog pisma.

Kako ljudi mogu živeti večno?

Sveto pismo obećava da će oni koji su poslušni Bogu živeti večno. Osmotrite tri stvari koje Bog želi da činimo.

Šta je duša?

Da li je to neki deo vas koji nastavlja da živi nakon smrti tela?

Čija imena su zapisana u ’knjizi života‘?

Bog je obećao da će se setiti svojih vernih slugu. Da li je i vaše ime u ’knjizi života‘?

Smrt

Zašto ljudi umiru?

Biblijski odgovor na ovo pitanje pruža utehu i nadu.

Šta se dešava kada umremo?

Da li su mrtvi svesni šta se dešava oko njih?

Šta Sveto pismo kaže o kremaciji?

Da li postoji više prihvatljivih načina na koje se može postupiti s posmrtnim ostacima?

Kako Sveto pismo može pomoći onima koji razmišljaju o samoubistvu?

Šta Sveto pismo savetuje kada neko razmišlja o samoubistvu?

Kako pobediti strah od smrti?

Život će vam biti radosniji ako se oslobodite nezdravog straha od smrti.

Sećanja nakon kliničke smrti – šta ona nisu?

Da li su to vizije života nakon smrti? Lazarevo uskrsenje, o kom se govori u Svetom pismu, razjašnjava to pitanje.

Da li je unapred određeno kada ćemo umreti?

Zašto u Svetom pismu piše da postoji „vreme smrti“?

Šta Sveto pismo kaže o eutanaziji?

Šta ako je osoba smrtno bolesna? Da li se život mora produžavati po svaku cenu?

Raj i pakao

Šta je nebo?

U Svetom pismu ima tri osnovna značenja.

Ko nakon smrti odlazi na nebo?

Mnogi misle da svi dobri ljudi idu na nebo. Šta kaže Sveto pismo?

Da li pakao postoji? Kako ga Sveto pismo opisuje?

Mnogi veruju da je pakao mesto gde se zli ljudi zauvek muče. Ali da li se to slaže sa onim što Sveto pismo kaže o paklu?

Ko ide u pakao?

Da li dobri ljudi idu u pakao? Može li neko izaći iz pakla? Da li će pakao večno postojati? Sveto pismo pruža odgovore.

Šta je ognjeno jezero? Da li je to isto što i pakao i gehena?

Isus ima „ključeve od pakla“, ali da li ima ključeve od ognjenog jezera?

Ko su bili bogataš i Lazar?

Da li je Isus ovom pričom hteo da kaže da dobri ljudi idu na nebo, a da se zli muče u paklu?

Da li se u Svetom pismu spominje čistilište?

Poreklo učenja o čistilištu će vas možda iznenaditi.

Da li životinje idu na nebo?

Sveto pismo ne kaže da kućni ljubimci idu na nebo, a postoji i logično objašnjenje zašto je to tako.

Nada za umrle

Šta je uskrsenje?

Možda će vas iznenaditi ko će sve uskrsnuti u budućnosti.

Da li Sveto pismo govori o reinkarnaciji?

Šta se dešava s osobom kada umre?