Vrati se na sadržaj

Da li Bog prebiva na nekom određenom mestu?

Odgovor iz Svetog pisma

 Da. Bog prebiva na jednom određenom mestu – na nebesima. Osmotrite ove biblijske stihove:

 Kralj Solomon je u molitvi rekao: „Tada čuj s nebesa, s mesta gde prebivaš“ (1. Kraljevima 8:43).

 Isus Hrist je poučio svoje sledbenike da se mole ’Ocu koji je na nebesima‘ (Matej 6:9).

 Nakon što je bio uskrsnut, Isus je ušao „u samo nebo, da se sada pojavi pred Božjim licem“ (Jevrejima 9:24).

 Ovi stihovi jasno pokazuju da je Jehova Bog stvarna osoba i da prebiva samo na nebesima, a ne da je svuda prisutan.