Vrati se na sadržaj

Način života i moral

Brak i porodica

Da li mi Sveto pismo može pomoći da imam srećnu porodicu?

Mudri saveti iz Svetog pisma već su pomogli milionima ljudi da imaju srećan porodični život.

Šta Sveto pismo kaže o braku?

Biblijska načela mogu pomoći bračnim parovima da izbegnu neke probleme ili da ih reše kad se pojave.

Šta Sveto pismo kaže o vanbračnoj zajednici?

Božji saveti su nam potrebni da bismo izgradili srećnu porodicu. Korisno je držati se tih saveta jer nam oni mogu doneti samo dobro.

Da li Sveto pismo govori nešto o braku između osoba istog pola?

Osnivač braka sigurno najbolje zna kako se ostvaruje trajna i srećna veza.

Da li Sveto pismo dopušta razvod?

Saznajte šta Bog dopušta, a šta mrzi.

Da li je poligamija prihvatljiva?

Da li je poligamija potekla od Boga? Osmotrite šta Sveto pismo kaže o poligamiji.

Šta Sveto pismo kaže o mešovitim brakovima?

Osmotrite neka biblijska načela koja govore o braku i jednakosti između svih naroda.

Šta znači zapovest „poštuj svog oca i svoju majku“?

Možda ćete se iznenaditi kada saznate šta to ne znači.

Šta Sveto pismo kaže o negovanju ostarelih roditelja?

Sveto pismo sadrži primere vernih muškaraca i žena koji su to radili. Ono takođe daje praktične savete koji mogu pomoći onima koji brinu o ostarelim roditeljima.

Seks

Šta Sveto pismo kaže o homoseksualnosti?

Kako Bog gleda na homoseksualan način života? Da li osoba s homoseksualnim željama može vršiti Božju volju?

Šta Sveto pismo kaže o pornografiji i sajber-seksu?

Seks prožima skoro svaku vrstu zabave. Da li je tolika zastupljenost čini prihvatljivom?

Da li Sveto pismo osuđuje uživanje u polnim odnosima?

Da li je greh uživati u polnim odnosima?

Da li hrišćani treba da koriste sredstva za kontrolu rađanja?

Kada je u pitanju kontrola rađanja, da li postoji neki moralni kodeks koji parovi treba da uzmu u obzir?

Kako da se zaštitim od seksualnog uznemiravanja?

Saznajte sedam praktičnih predloga temeljenih na mudrosti iz Svetog pisma koji vam mogu pomoći u borbi sa seksualnim uznemiravanjem.

Kako roditelji mogu poučiti decu o seksu?

Sveto pismo sadrži obilje korisnih načela koja će vam pomoći da razgovarate s detetom o seksu i zaštitite ga od seksualnih napasnika.

Odluke

Da li hrišćani prihvataju lekarsku pomoć?

Da li je Bogu važno koji ćemo način lečenja izabrati?

Šta Sveto pismo kaže o transfuziji krvi?

Prema Svetom pismu, Bog je dao zapovest da se ’uzdržavamo od krvi‘. Kako se danas primenjuje ta zapovest?

Šta Sveto pismo kaže o abortusu?

Kada počinje ljudski život? Da li će Bog oprostiti ženi koja je izvršila abortus?

Šta Sveto pismo kaže o tetoviranju?

Da li vam se dopadaju tetovaže? Koja biblijska načela možete uzeti u obzir?

Šta Sveto pismo kaže o šminkanju i nošenju nakita?

Da li Sveto pismo osuđuje šminkanje i nošenje nakita?

Šta Sveto pismo kaže o alkoholu? Da li je greh piti alkohol?

Sveto pismo na nekim mestima pominje vino i druga alkoholna pića u pozitivnom svetlu.

Da li je pušenje greh?

Kako je moguće dobiti odgovor na ovo pitanje kad Sveto pismo ne spominje pušenje?

Da li je kockanje greh?

Pošto Sveto pismo ne razmatra kockanje do u detalje, kako možemo znati kako Bog gleda na njega?

Šta Sveto pismo kaže o slobodnoj volji? Da li Bog sve kontroliše?

Mnogi veruju da sudbina upravlja njihovim životom. Da li od naših odluka zavisi naš uspeh u životu?

Kako da donosim dobre odluke?

Šest biblijskih saveta mogu vam pomoći u tome.