Vrati se na sadržaj

Isus

Ko je Isus?

Da li je Isus bio samo dobar čovek?

Zašto je Isus iz Nazareta najuticajniji čovek koji je ikada živeo.

Da li je Isus Svemoćni Bog?

Šta je Isus rekao o svom položaju u odnosu na Boga?

Zašto se za Isusa kaže da je Sin Božji?

Ako Bog nije doslovno dobio sina na način na koji ljudi postaju roditelji, kako je onda Isus Božji Sin?

Da li mesijanska proročanstva dokazuju da je Isus Mesija?

Da li je moguće da postoji više Mesija?

Ko je antihrist?

Da li on tek treba da dođe ili je već tu?

Na koga ili na šta se odnosi izraz „Reč Božja“?

Ovaj izraz u Svetom pismu ima više značenja.

Ko je arhanđeo Mihailo?

On ima i drugo ime koje vam je verovatno poznatije.

Isusov život na zemlji

Kada se Isus rodio?

Saznajte zašto se Božić slavi 7. januara, odnosno 25. decembra.

Šta Sveto pismo kaže o Devici Mariji?

Neki tvrde da je Marija bezgrešno začeta. Da li Sveto pismo podupire tu ideju?

Ko su bila „tri mudraca“? Da li je vitlejemska „zvezda“ koju su sledili bila od Boga?

Neki izrazi koji se pojavljuju u hrišćanstvu uopšte se ne spominju u Bibliji.

Da li izučavaoci veruju da je Isus postojao?

Saznajte da li oni veruju da je Isus bio stvarna osoba.

Da li se u Svetom pismu nalazi tačan zapis o Isusovom životu?

Osmotrite činjenice u vezi sa jevanđeljima i najstarijim poznatim manuskriptima.

Kako je Isus izgledao?

Sveto pismo otkriva neke uopštene stvari o Isusovom izgledu.

Da li je Isus bio oženjen? Da li je imao braću i sestre?

S obzirom na to da Sveto pismo ne govori direktno o Isusovom bračnom statusu, kako onda možemo znati da li je on bio oženjen?

Kada su napisana jevanđelja?

Koliko je vremena prošlo od Isusove smrti do pisanja jevanđelja?

Isusova smrt i uskrsenje

Zašto je Isus umro?

Šta tačno znači to što je Isus umro za nas?

Da li je Isus umro na krstu?

Mnogi smatraju da je krst simbol hrišćanstva. Da li treba da ga koristimo?

Da li je Isusovo telo bilo umotano u Torinski pokrov?

Tri činjenice o Torinskom pokrovu vode do odgovora.

Da li je Isus nakon uskrsenja dobio materijalno ili duhovno telo?

Ako Sveto pismo kaže da je Isus „oživljen u duhu“, kako su njegovi učenici mogli da ga vide i dodirnu nakon što je uskrsnut?

Isusova uloga u Božjoj nameri

Kako nas Isus spasava?

Zašto je potrebno da se Isus zauzima za nas? Da li je dovoljno da samo verujemo u Isusa da bismo bili spaseni?

Da li je vera u Isusa dovoljna za spasenje?

Sveto pismo kaže da neki ljudi koji veruju u Isusa ipak neće biti spaseni. Zašto?

U kom smislu je Isus položio „otkupninu za mnoge“?

Kako Isusova žrtva omogućuje oslobođenje od greha?

Zašto treba da se molimo u Isusovo ime?

Saznajte kako molitvama u Isusovo ime iskazujemo čast Bogu i pokazujemo da cenimo Isusa.

Šta je Hristov dolazak?

Da li će Hristov dolazak biti vidljiv?