Vrati se na sadržaj

Vera i služenje Bogu

Religija

Šta je duhovnost? Da li je duhovnost usko povezana s religijom?

Pogledajte šta Sveto pismo kaže o duhovnosti i kako je možete razviti.

Da li sve religije vode do Boga?

Odgovor možete saznati ako osmotrite dve činjenice iz Svetog pisma.

Da li je neophodno pripadati nekoj religiji?

Da li Boga možemo obožavati na neki svoj način?

Zašto postoji tako mnogo hrišćanskih denominacija?

Da li je Isus, osnivač hrišćanstva, nameravao da bude tako?

Kako prepoznati pravu religiju?

Sveto pismo otkriva devet odlika prave religije.

Ko je antihrist?

Da li on tek treba da dođe ili je već tu?

Šta znači biti svet?

Da li nesavršeni ljudi poput nas mogu biti sveti?

Molitva

Da li će mi Bog pomoći ako mu se molim?

Da li Boga zaista zanimaju naši problemi?

Zašto treba da se molimo? Da li će mi Bog odgovoriti?

Da li će Bog odgovoriti i na vaše molitve, umnogome zavisi od vas.

Zašto nam je Isus dao molitvu Očenaš?

Da li Bog prihvata samo molitvu Očenaš?

Za šta se mogu moliti?

Saznajte zašto je Bogu važno ono što vas brine.

Zašto treba da se molimo u Isusovo ime?

Saznajte kako molitvama u Isusovo ime iskazujemo čast Bogu i pokazujemo da cenimo Isusa.

Da li treba da se molim svecima?

Saznajte šta Sveto pismo kaže o tome kome treba da se molimo.

Zašto Bog ne sluša neke molitve?

Saznajte kakve molitve i ljude Bog ne sluša.

Spasenje

Da li je vera u Isusa dovoljna za spasenje?

Sveto pismo kaže da neki ljudi koji veruju u Isusa ipak neće biti spaseni. Zašto?

Šta je spasenje?

Šta je put spasenja? Od čega čovek treba da bude spasen?

Kako nas Isus spasava?

Zašto je potrebno da se Isus zauzima za nas? Da li je dovoljno da samo verujemo u Isusa da bismo bili spaseni?

Zašto je Isus umro?

Šta tačno znači to što je Isus umro za nas?

U kom smislu je Isus položio „otkupninu za mnoge“?

Kako Isusova žrtva omogućuje oslobođenje od greha?

Šta je krštenje?

U Svetom pismu su zabeležena mnoga krštenja vodom, iz čega saznajemo koliko je krštenje važno i šta predstavlja.

Da li Sveto pismo podupire ideju „jednom spasen, zauvek spasen“?

Isus je ispričao priču koja odgovora na ovo pitanje.

Šta znači biti ponovo rođen?

Da li treba da se ponovo rodite da biste bili hrišćanin?

Gresi i oproštaj

Šta je prvi greh?

Adam i Eva nisu poslušali Boga i preneli su svoju grešnost, poput genetskog poremećaja, na svoje potomstvo.

Šta je greh?

Da li su neki gresi teži od drugih?

Šta znači oprostiti?

U Svetom pismu ćete naći pet saveta koji će vam pomoći da oprostite drugima.

Da li će mi Bog oprostiti?

Saznajte šta Sveto pismo kaže o tome kako možemo dobiti oproštenje greha od Boga.

Može li Sveto pismo pomoći onima koje muči osećaj krivice?

Preterani osećaj krivice vas može paralisati. Pogledajte šta vam može pomoći da se izborite s tim osećajem.

Postoji li „sedam smrtnih grehova“?

Odakle potiče taj izraz? Koja je razlika između greha koji vodi u smrt i greha koji ne vodi u smrt?

Šta je neoprostiv greh?

Kako da znamo da li smo počinili neoprostiv greh?

Šta znači pravilo „oko za oko“?

Da li je pravilo „oko za oko“ pokriće za osvetu?

Šta Sveto pismo kaže o alkoholu? Da li je greh piti alkohol?

Sveto pismo na nekim mestima pominje vino i druga alkoholna pića u pozitivnom svetlu.

Da li je pušenje greh?

Kako je moguće dobiti odgovor na ovo pitanje kad Sveto pismo ne spominje pušenje?

Da li je kockanje greh?

Pošto Sveto pismo ne razmatra kockanje do u detalje, kako možemo znati kako Bog gleda na njega?

Verski običaji

Šta Sveto pismo kaže o davanju desetka?

Možda će vas iznenaditi razlika između onoga što kaže Sveto pismo i onoga što ljudi misle da stoji u Svetom pismu.

Da li treba da koristimo likove u obožavanju Boga?

Da li je Bogu svejedno ako koristimo likove ili idole?

Da li hrišćani treba da drže sabat?

Ako ne treba, zašto Biblija kaže da je sabat večni savez?

Šta Sveto pismo kaže o govorenju jezicima?

Da li se po ovom daru svetog duha mogu prepoznati pravi hrišćani?

Šta Sveto pismo kaže o postu?

Kada su neki iz biblijskih vremena postili? Da li se od hrišćana zahteva da poste?

Šta su Deset Božjih zapovesti?

Kome su date? Da li se od hrišćana zahteva da ih se pridržavaju?