Vrati se na sadržaj

Biblija

Poreklo i autentičnost

Šta je Sveto pismo?

Započnite fascinantno putovanje na stranicama Božje Reči.

Da li je Sveto pismo knjiga ljudske mudrosti?

Zapazite šta Sveto pismo kaže o sebi.

Da li su u Svetom pismu zapisane Božje misli?

Mnogi biblijski pisci su izjavili da je Bog vodio njihovo pisanje. Zašto?

Da li je Mojsije napisao Sveto pismo?

Mojsije je učestvovao u pisanju Svetog pisma. Koliko je još ljudi učestvovalo u tome?

Da li iko zna ko je stvarno napisao Sveto pismo?

Pisci Svetog pisma su tvrdili da ih je u pisanju vodio Bog i da je on autor. Kako možemo verovati u to što su zapisali?

Da li je tekst Svetog pisma promenjen?

Budući da je Sveto pismo veoma stara knjiga, kako možemo biti sigurni da se njegova poruka prilikom prepisivanja nije promenila?

Kada je Bog počeo da stvara svemir?

Odgovor leži u tome kako se reči „početak“ i „dan“ koriste u Postanku.

Da li je Sveto pismo u skladu s naukom?

Da li se nešto u Svetom pismu kosi s naukom?

Da li Sveto pismo kaže da je zemlja ravna ploča?

Da li je ova drevna knjiga u skladu s naukom?

Da li je Sveto pismo knjiga belaca?

Gde su se rodili biblijski pisci, to jest iz kog dela sveta su poticali?

Kada su napisana jevanđelja?

Koliko je vremena prošlo od Isusove smrti do pisanja jevanđelja?

Čitati i razumeti Bibliju

Šta mi može pomoći da razumem Sveto pismo?

Vi možete razumeti Božju poruku iz Svetog pisma.

Da li je Sveto pismo protivrečno?

Osmotrite naizgledne protivrečnosti u Svetom pismu i načela koja vam mogu pomoći da ih ispravno razumete.

Na koga ili na šta se odnosi izraz „Reč Božja“?

Ovaj izraz u Svetom pismu ima više značenja.

Šta znači pravilo „oko za oko“?

Da li je pravilo „oko za oko“ pokriće za osvetu?

Šta su Deset Božjih zapovesti?

Kome su date? Da li se od hrišćana zahteva da ih se pridržavaju?

Šta znači biti „milosrdni Samarićanin“?

Isus je ovom pričom na izvanredan način poučio ljude kako treba da se ophode prema drugima, bez obzira na to koje su rase ili nacionalnosti.

Šta je Tora?

Ko ju je napisao? Da li su zakoni iz Tore večni i nikada neće prestati da važe?

Proročanstva i simbolika

Šta je proročanstvo?

Da li su se sve Božje objave odnosile na budućnost? Ne mora da znači.

Da li mesijanska proročanstva dokazuju da je Isus Mesija?

Da li je moguće da postoji više Mesija?

Šta znače brojevi u Svetom pismu? Da li je numerologija biblijska nauka?

Razmotrite simbolično značenje nekih brojeva u Svetom pismu i saznajte zašto to nema veze s numerologijom.

Šta biblijska hronologija govori o 1914. godini?

Proročanstvo o „sedam vremena“ iz 4. poglavlja Danila govori o važnom periodu ljudske vlasti.

Knjiga Otkrivenje – koju poruku prenosi?

U Otkrivenju piše da su srećni oni koji čitaju, razumeju i primenjuju njenu poruku.

Na koga ili na šta se odnosi izraz „Alfa i Omega“?

Zašto je ova titula sasvim odgovarajuća?

Šta je Novi Jerusalim?

Zato treba da nas zanima ovaj simbolični grad?

Šta predstavlja sedmoglava zver iz 13. poglavlja Otkrivenja?

Zver ima vlast, moć i presto. Šta još saznajemo iz biblijskog proročanstva?

Šta predstavlja skerletna zver iz 17. poglavlja Otkrivenja?

Šest stavki koje će vam pomoći da zaključite šta predstavlja ova jeziva zver.

Šta znači broj 666?

Biblija otkriva značenje broja 666 i žiga zveri.

Šta je Vavilon Veliki?

Sveto pismo opisuje Vavilon Veliki kao bludnicu i grad.

Šta je ognjeno jezero? Da li je to isto što i pakao i gehena?

Isus ima „ključeve od pakla“, ali da li ima ključeve od ognjenog jezera?

Ko su bili bogataš i Lazar?

Da li je Isus ovom pričom hteo da kaže da dobri ljudi idu na nebo, a da se zli muče u paklu?

Kraj sveta

Šta je znak „poslednjih dana“ ili „vremena kraja“?

Sveto pismo je proreklo mnogo toga po čemu će se videti da su nastupili poslednji dani.

Da li je Sveto pismo proreklo kakvi će ljudi danas biti?

U Svetom pismu je zaista prorečeno da će ljudi u naše vreme biti sve gori.

Šta je velika nevolja?

Proročanstva o kraju sveta govore o najvećoj nevolji koja će zadesiti čovečanstvo. Šta će se dogoditi?

Šta je Armagedon?

Izraz Armagedon se u Svetom pismu spominje samo jednom, ali se u njemu na mnogim drugim mestima govori o ratu na koji se taj izraz odnosi.

Da li će naša planeta biti uništena?

Možda će vas iznenaditi ono što kaže Biblija.

Kada će doći kraj sveta?

Da li Sveto pismo govori o nekom konkretnom vremenu?

Šta će postići Božje Kraljevstvo?

Saznajte šta možete doživeti kada na zemlji bude uspostavljena Božja vladavina.

Kako će zavladati mir u svetu?

Saznajte kako će Bog prema svom obećanju ostvariti mir putem Kraljevstva.

Ljudi, mesta i stvari

Žene u Svetom pismu – šta od njih možemo naučiti?

Pogledajte primere nekih izuzetnih žena iz Biblije, nasuprot ženama koje su bile loše.

Da li je Marija majka Božja?

I Sveto pismo i istorija hrišćanstva otkrivaju pravu istinu o ovom verovanju.

Šta Sveto pismo kaže o Devici Mariji?

Neki tvrde da je Marija bezgrešno začeta. Da li Sveto pismo podupire tu ideju?

Ko je bio Jovan Krstitelj?

Ono o čemu je Jovan govorio pomoglo je Judejcima da prepoznaju obećanog Mesiju.

Ko je bila Marija Magdalena?

Sveto pismo ne potvrđuje neka uobičajena verovanja o ovoj ženi.

Ko su bila „tri mudraca“? Da li je vitlejemska „zvezda“ koju su sledili bila od Boga?

Neki izrazi koji se pojavljuju u hrišćanstvu uopšte se ne spominju u Bibliji.

Ko je bio prorok Danilo?

Bog mu je u vizijama otkrio šta će se događati u naše vreme.

Ko je bila Kainova žena?

Biblijski izveštaj pruža logičan odgovor na ovo pitanje.

Da li je priča o Noju i sveopštem Potopu samo legenda?

Sveto pismo kaže da je Bog u davnoj prošlosti na zemlju pustio Potop kako bi uništio zle ljude. Koje činjenice o Potopu potvrđuju da Sveto pismo zaista potiče od Boga?

Šta je kovčeg saveza?

Bog je zapovedio drevnim Izraelcima da naprave sveti kovčeg. Čemu je služio?

Da li je Isusovo telo bilo umotano u Torinski pokrov?

Tri činjenice o Torinskom pokrovu vode do odgovora.

Šta Sveto pismo kaže o dinosaurima?

Da li je to u skladu s naukom?

Da li je Bog stvarao različite životne oblike putem evolucije?

Nijedan deo Svetog pisma se ne sukobljava s naučnim shvatanjima da su u okviru jedne vrste moguće varijacije.

Praktična vrednost

Da li mi Sveto pismo može pomoći da imam srećnu porodicu?

Mudri saveti iz Svetog pisma već su pomogli milionima ljudi da imaju srećan porodični život.

Šta Sveto pismo kaže o prijateljstvu?

Dobri prijatelji bude ono najbolje u nama i pored njih postajemo još bolji ljudi. Pažljivo biraj prijatelje!

Šta je zlatno pravilo?

Kada je Isus postavio ovo pravilo ponašanja, on je govorio o tome kako treba da se ophodimo čak i prema svojim neprijateljima.

Šta znači voleti neprijatelje?

Isusove jednostavne reči imaju duboko značenje i nije ih lako primeniti.

Kako da donosim dobre odluke?

Šest biblijskih saveta mogu vam pomoći u tome.

Gde pronaći nadu?

Saveti iz pouzdanog izvora mogu vam pomoći u rešavanju životnih problema i pružiti sigurnu nadu u bolju budućnost.

Da li je novac koren sveg zla?

Izreka da je „novac koren sveg zla“, koja je poznata u nekim krajevima, jeste samo deo citata iz Svetog pisma koji je istrgnut iz konteksta.

Finansijski problemi i dugovi – da li vam Sveto pismo može pomoći?

Novcem se ne može kupiti sreća, ali četiri biblijska načela vam mogu pomoći kada imate finansijske probleme.

Da li Sveto pismo može pomoći osobama s hroničnom bolešću?

Da! Saznajte koja vam tri koraka mogu pomoći da istrajete uprkos hroničnoj bolesti.

Šta Sveto pismo kaže o osveti?

Biblijski saveti su mnogima pomogli da nadvladaju želju za osvetom.

Šta Sveto pismo kaže o gnevu?

Da li je gnev ikada opravdan? Šta možete učiniti kad osetite da gnev izmiče kontroli?

Da li mi Sveto pismo može pomoći ako sam depresivan?

Postoje tri načina na koje Bog velikodušno pomaže osobama koje se bore s depresijom.

Mogu li vam religija, Bog ili Sveto pismo pomoći da budete zadovoljni životom?

Saznajte kako vam prijateljstvo s Bogom može pomoći da vodite kvalitetniji život sada i u budućnosti.

Šta Sveto pismo kaže o ljubavi prema sebi?

Isus je rekao: „Voli svog bližnjeg kao samog sebe.“ Šta to znači?