Vrati se na sadržaj

Šta je Božja volja za mene?

Šta je Božja volja za mene?

Odgovor iz Svetog pisma

 Bog želi da ga upoznate kao osobu, da postanete njegov prijatelj, da ga volite i da mu služite celim srcem (Matej 22:37, 38; Jakovljeva 4:8). Isusov život i učenja mogu vam pomoći da saznate kako da živite po Božjoj volji (Jovan 7:16, 17). Isus nije samo govorio o Božjoj volji – on je živeo u skladu s njom. Zapravo, Isus je rekao da svrha njegovog života nije bila ’da vrši svoju volju, nego volju onoga koji ga je poslao‘ (Jovan 6:38).

Da li mi je potreban poseban znak, vizija ili poziv da bih saznao šta je Božja volja za mene?

 Ne, zato što se u Svetom pismu nalazi Božja poruka za čovečanstvo. U njemu je zapisano sve što je potrebno da biste bili ’potpuno opremljeni za svako dobro delo‘ (2. Timoteju 3:16, 17). Bog želi da „koristeći svoj razum“ i Sveto pismo saznate šta je njegova volja za vas (Rimljanima 12:1, 2; Efešanima 5:17).

Da li zaista mogu postupati po Božjoj volji?

 Da, možete, jer u Svetom pismu stoji: „Zapovesti [Božje] nisu teške“ (1. Jovanova 5:3, Bakotić). To ne znači da je uvek lako biti poslušan Božjim zapovestima. Ali koristi koje ćete imati daleko su veće od truda koji ćete uložiti. Sam Isus je rekao: „Blago onima koji slušaju reč Božju i drže je“ (Luka 11:28, Bakotić).