Prejsť na článok

Kedy príde koniec sveta?

Kedy príde koniec sveta?

Odpoveď z Biblie

 Keď chceme vedieť, kedy príde koniec sveta, potrebujeme porozumieť tomu, ako sa v Biblii používa slovo „svet“. Grécke slovo kosmos, ktoré sa bežne prekladá ako „svet“, sa najčastejšie vzťahuje na svet ľudstva, a to zvlášť na tú časť, ktorá nekoná v súlade s Božou vôľou a nemá jeho schválenie. (Ján 15:18, 19; 2. Petra 2:5) Niekedy sa slovo kosmos vzťahuje na štruktúru alebo usporiadanie ľudskej spoločnosti, čo zahŕňa aj obchodné, politické a náboženské systémy. (1. Korinťanom 7:31; 1. Jána 2:15, 16) a

Čo je „koniec sveta“?

 Slovné spojenie „koniec sveta“, ktoré sa dá nájsť v mnohých prekladoch Biblie, sa môže vyjadriť aj ako „záver systému vecí“ alebo „koniec vekov“. (Matúš 24:3, English Standard Version) Nevzťahuje sa na zničenie zeme ani na vyhubenie ľudstva, ale na koniec určitého usporiadania ľudskej spoločnosti. (1. Jána 2:17)

 Biblia učí, že „zlí budú vyhubení“ a dobrí ľudia sa budú môcť naďalej tešiť zo života na zemi. (Žalm 37:9–11, Preklad A. Boteka s komentármi Jeruzalemskej Biblie) K zničeniu zlých dôjde počas „veľkého súženia“, ktoré vyvrcholí armagedonskou vojnou. (Matúš 24:21, 22; Zjavenie 16:14, 16)

Kedy príde koniec sveta?

 Ježiš povedal: „O tom dni a hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec.“ ​(Matúš 24:36, 42) Dodal aj to, že koniec príde nečakane, „v hodine, o ktorej sa nenazdáte“. (Matúš 24:44)

 Aj keď nepoznáme presný deň a hodinu, keď sa to stane, Ježiš opísal súbor udalostí a javov, ktoré budú pozorovateľné súčasne a budú tak tvoriť „znamenie“, že svet smeruje k svojmu koncu. (Matúš 24:3, 7–14) Biblia nazýva toto obdobie „čas konca“, „čas, keď bude mať byť koniec“, a „posledné dni“. (Daniel 12:4, Roháčkov preklad; 2. Timotejovi 3:1–5)

Zanikne na konci sveta úplne všetko?

 Nie. Zostane tu naša zem, pretože v Biblii sa píše, že zem zostane „na neurčitý čas čiže navždy“. (Žalm 104:5) A Biblia sľubuje aj to, že zem bude naplnená ľuďmi: „Spravodliví budú vlastniť zem a budú na nej bývať navždy.“ ​(Žalm 37:29) Boh spôsobí, aby na zemi boli také podmienky, aké pôvodne chcel:

a Aj grécke slovo aión sa v niektorých Bibliách prekladá ako „svet“. V takých prípadoch má aión podobný význam ako kosmos a vzťahuje sa na usporiadanie ľudskej spoločnosti.