Evanjelium Lukáša 23:1–56

  • Ježiš pred Pilátom a Herodesom (1 – 25)

  • Ježiš je pribitý na kôl medzi dvoch zločincov (26 – 43)

    • „Budeš so mnou v raji“ (43)

  • Ježišova smrť (44 – 49)

  • Uloženie Ježišovho tela do hrobky (50 – 56)

23  Potom celé zhromaždenie vstalo a odviedli Ježiša k Pilátovi.+  Tam ho začali obviňovať:+ „Zistili sme, že tento muž rozvracia náš národ, zakazuje platiť dane cisárovi+ a hovorí o sebe, že je Kristus, kráľ.“+  Pilát sa ho opýtal: „Si kráľom Židov?“ Odpovedal mu: „Sám to hovoríš.“*+  Potom Pilát povedal hlavným kňazom a zástupu: „Nenachádzam na tom človeku žiadnu vinu.“+  Ale oni naňho naliehali: „Svojím učením podnecuje k vzbure ľudí po celej Judei. Začal v Galilei a dostal sa až sem.“  Keď to Pilát počul, spýtal sa, či je ten človek Galilejčan.  Keď zistil, že podlieha Herodesovej právomoci,+ poslal ho k nemu, lebo v tých dňoch bol Herodes* v Jeruzaleme.  Keď Herodes uvidel Ježiša, veľmi sa potešil. Už dlhší čas ho chcel vidieť, lebo o ňom veľa počul,+ a dúfal, že pred ním urobí nejaký zázrak.*  Dával mu mnoho otázok, ale on mu neodpovedal.+ 10  Hlavní kňazi a znalci Zákona vstávali a ostro ho obviňovali. 11  Herodes so svojimi vojakmi ho potom ponižoval,+ posmieval sa mu,+ dal ho obliecť do honosného odevu a poslal ho späť k Pilátovi. 12  V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili, predtým totiž medzi nimi vládlo nepriateľstvo. 13  Pilát zvolal hlavných kňazov, vodcov a ľud 14  a povedal im: „Priviedli ste ku mne tohto človeka s tým, že podnecuje ľud k vzbure. Vypočul som ho pred vami, ale nenašiel som nič, čo by potvrdzovalo vaše obvinenia.+ 15  Ani Herodes nič nezistil, lebo nám ho poslal späť. Tento muž neurobil nič, za čo by si zaslúžil smrť. 16  Preto ho potrestám+ a prepustím.“ 17  *–– 18  Ale celý zástup kričal: „Preč s ním! Prepusť nám Barabáša!“+ 19  (Ten bol vo väzení za vzburu, ktorá vznikla v meste, a za vraždu.) 20  Pilát k nim znovu prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť.+ 21  No oni hlasno kričali a hovorili: „Na kôl s ním! Na kôl s ním!“+ 22  Prehovoril k nim tretí raz: „Prečo? Čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nič, za čo by si zaslúžil smrť. Preto ho potrestám a prepustím.“ 23  Ale oni naňho naliehali a s veľkým krikom sa dožadovali, aby ho dal pribiť na kôl. Ich krik sa stupňoval,+ 24  a tak sa Pilát rozhodol, že ich žiadosti vyhovie. 25  Prepustil muža, ktorého si žiadali, toho, ktorý bol vo väzení za vzburu a vraždu, ale Ježiša vydal na smrť, tak ako chceli. 26  Keď ho odvádzali, zastavili istého Šimona z Kyrény, ktorý práve prichádzal z vidieka, a prikázali mu, aby šiel za Ježišom a niesol mučenícky kôl.*+ 27  Šiel za ním veľký zástup ľudí vrátane žien, ktoré sa v zármutku bili do pŕs a oplakávali ho. 28  Ježiš sa k nim obrátil a povedal: „Jeruzalemské dcéry, neplačte nado mnou, ale plačte nad sebou a nad svojimi deťmi,+ 29  lebo prichádzajú dni, keď ľudia povedia: ‚Šťastné sú neplodné ženy a tie, ktoré nerodili a nedojčili!‘+ 30  Vtedy budú hovoriť vrchom: ‚Padnite na nás!‘ a kopcom: ‚Prikryte nás!‘+ 31  Keď toto robia, kým má strom vlahu, čo sa stane, keď uschne?“ 32  Spolu s ním viedli na popravu ešte ďalších dvoch mužov, zločincov.+ 33  Keď sa dostali na miesto, ktoré sa nazýva Lebka,+ pribili ho na kôl medzi tých zločincov, takže jeden bol napravo a druhý naľavo.+ 34  Ježiš povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Potom si lósom rozdelili jeho odev.+ 35  Ľudia tam stáli a prizerali sa. Ale vodcovia sa mu posmievali a hovorili: „Keď iných zachraňoval, nech sa teraz sám zachráni, ak je Boží Pomazaný,* ten vyvolený.“+ 36  Posmievali sa mu aj vojaci. Pristupovali k nemu, ponúkali mu kyslé víno+ 37  a hovorili: „Ak si kráľom Židov, zachráň sa!“ 38  A nad ním bol nápis: „Toto je kráľ Židov.“+ 39  Jeden zo zločincov, ktorí tam viseli, ho urážal:+ „Či nie si Kristus? Zachráň seba aj nás!“ 40  Ale ten druhý ho pokarhal: „To sa vôbec nebojíš Boha? Veď si dostal rovnaký trest. 41  A my trpíme právom, lebo tento trest si zaslúžime za to, čo sme robili. Ale on neurobil nič zlé.“ 42  Potom povedal: „Ježiš, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho Kráľovstva.“+ 43  Ježiš mu povedal: „Sľubujem ti dnes, budeš so mnou v raji.“+ 44  Bolo okolo poludnia* a na celú krajinu padla tma až do tretej hodiny popoludní,*+ 45  pretože slnko sa zatmelo. A opona svätyne+ sa roztrhla napoly.+ 46  Ježiš hlasno vykríkol: „Otče, do tvojich rúk zverujem svojho ducha.“+ Po týchto slovách vydýchol naposledy.+ 47  Dôstojník, ktorý videl, čo sa stalo, začal oslavovať Boha a povedal: „Tento človek bol naozaj nevinný.“*+ 48  A keď ľudia, ktorí sa prišli pozerať na popravu, videli, čo sa stalo, bili sa do pŕs a odchádzali domov. 49  Všetci, ktorí sa s ním poznali, stáli obďaleč. Boli medzi nimi aj ženy, ktoré ho sprevádzali, keď odišiel z Galiley. Stáli tam a pozerali sa.+ 50  A bol tam muž, ktorý sa volal Jozef, člen Rady, dobrý a spravodlivý človek.+ 51  (On pri hlasovaní nepodporil ich rozhodnutie a konanie.) Bol z judského mesta Arimatia a očakával Božie Kráľovstvo. 52  Tento muž išiel k Pilátovi a poprosil ho o Ježišovo telo. 53  Sňal ho z kola,+ zavinul ho do jemného plátna a položil do hrobky* vytesanej do skaly,+ v ktorej ešte nikto nebol pochovaný. 54  Bol deň prípravy+ a mal sa začať sabat.+ 55  Išli za ním ženy, ktoré prišli z Galiley s Ježišom, a pozreli sa na hrobku a na to, ako bolo uložené jeho telo.+ 56  Potom sa vrátili pripraviť voňavé látky a oleje. Ale v sabat odpočívali,+ tak ako bolo prikázané.

Poznámky pod čiarou

Al.: „Je to tak, ako hovoríš.“
Čiže Herodes Antipas. Pozri Slovník pojmov.
Al. „znamenie“.
Al. „Boží Kristus“.
Dosl. „okolo 6. hodiny“.
Dosl. „do 9. hodiny“.
Al. „spravodlivý“.
Al. „do pamätnej hrobky“.