Prvý Korinťanom 7:1–40

  • Rady pre slobodných i pre ľudí v manželstve (1 – 16)

  • Každý má zostať v stave, v akom bol povolaný (17 – 24)

  • Nevydaté ženy a vdovy (25 – 40)

    • Výhody slobodného stavu (32 – 35)

    • Do manželstva vstupovať „iba v Pánovi“ (39)

7  A teraz k tomu, čo ste písali: Je lepšie, keď sa človek nedotýka ženy.*  Ale pretože je rozšírená nemravnosť,* nech má každý muž svoju manželku+ a každá žena svojho manžela.+  Nech si manžel plní manželské povinnosti voči manželke a rovnako nech si ich plní manželka voči manželovi.+  Manželka nevládne nad svojím telom, ale jej manžel. Podobne ani manžel nevládne nad svojím telom, ale jeho manželka.  Neodopierajte sa jeden druhému, iba ak po vzájomnom súhlase na istý čas, aby ste sa venovali modlitbe. Potom buďte znova spolu, aby vás Satan nepokúšal pre vaše chýbajúce sebaovládanie.  Uvádzam to však ako možnosť, nie ako príkaz.  Želal by som si, aby boli všetci ľudia ako ja, ale každý má svoj dar+ od Boha, jeden taký, druhý taký.  Slobodným a vdovám hovorím, že je pre nich lepšie, keď zostanú tak ako ja.+  Ale ak nemajú sebaovládanie, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie vstúpiť do manželstva ako horieť vášňou.+ 10  Ľuďom v manželstve dávam pokyn – nie ja, ale Pán –, aby manželka neodchádzala od svojho manžela.+ 11  Keby aj odišla, nech zostane nevydatá alebo nech sa zmieri s manželom. A manžel nemá opúšťať svoju manželku.+ 12  Ostatným hovorím ja, nie Pán:+ Ak má niektorý brat neveriacu manželku a ona je ochotná s ním žiť, nech ju neopúšťa. 13  A ak má žena neveriaceho manžela a on je ochotný s ňou žiť, nech svojho manžela neopúšťa. 14  Lebo neveriaci manžel je posvätený vďaka svojej manželke a neveriaca manželka je posvätená vďaka veriacemu manželovi. Inak by boli vaše deti nečisté, ale teraz sú sväté. 15  Ale ak sa neveriaci rozhodne odísť, nech odíde. Brat alebo sestra nie sú v takom prípade povinní zostať so svojím partnerom. Boh vás povolal žiť v pokoji.+ 16  Manželka, ako vieš, či nezachrániš svojho manžela?+ A ty, manžel, ako vieš, či nezachrániš svoju manželku? 17  Nech každý žije tak, ako mu Jehova* dal, tak ako ho Boh povolal.+ Toto nariaďujem vo všetkých zboroch. 18  Bol niekto povolaný ako obrezaný?+ Nech zostane obrezaný. Bol niekto povolaný ako neobrezaný? Nech sa nedáva obrezať.+ 19  Nezáleží na tom, či je niekto obrezaný alebo nie,+ ale na tom, či zachováva Božie prikázania.+ 20  Každý nech zostane v takom stave, v akom bol povolaný.+ 21  Bol si povolaný ako otrok? Netráp sa tým.+ Ale ak máš možnosť stať sa slobodným, využi ju. 22  Veď každý Pánov učeník, ktorý bol povolaný ako otrok, získava slobodu+ a patrí Pánovi. A ten, kto bol povolaný ako slobodný, je teraz Kristovým otrokom. 23  Boli ste kúpení za vysokú cenu,+ nebuďte už otrokmi ľudí. 24  Bratia, nech každý zostane pred Bohom v takom stave, v akom bol povolaný. 25  O pannách* nemám žiaden príkaz od Pána, ale predkladám svoj názor+ ako človek, ktorý je verný, lebo mu Pán preukázal milosrdenstvo. 26  Myslím si, že vzhľadom na súčasné ťažkosti je pre človeka najlepšie, keď zostane tak, ako je. 27  Si viazaný k manželke? Nehľadaj oslobodenie.+ Si bez manželky? Nehľadaj manželku. 28  Ale aj keby si sa oženil, nezhrešíš. A keby do manželstva vstúpila panna,* nezhreší. No tí, ktorí to urobia, budú prežívať trápenie.* A od toho vás chcem ušetriť. 29  Hovorím vám, bratia, že už nezostáva veľa času.+ Odteraz nech tí, čo majú manželku, žijú tak, ako keby ju nemali; 30  tí, čo plačú, ako keby neplakali; tí, čo sa radujú, ako keby sa neradovali; tí, čo kupujú, ako keby nič nemali, 31  a tí, čo užívajú svet, nech ho neužívajú naplno, lebo scéna tohto sveta sa mení. 32  Nechcem, aby ste boli zaťažení starosťami. Neženatý muž sa stará o Pánove veci, lebo sa chce páčiť Pánovi. 33  Ale ženatý muž sa stará o veci sveta,+ lebo sa chce páčiť manželke, 34  a je rozpoltený. Nevydatá žena a panna sa stará o Pánove veci,+ lebo chce, aby jej telo i duch boli sväté. Ale vydatá žena sa stará o veci sveta, lebo sa chce páčiť manželovi. 35  Hovorím to na váš úžitok, nie aby som vás obmedzoval,* ale chcem vás podnietiť k tomu, aby ste sa správali vhodne a aby ste slúžili Pánovi oddane a bez rozptyľovania. 36  Ak niekto cíti, že ako slobodný nedokáže ovládať svoje telesné túžby,* a keď sa už pominul rozkvet jeho mladosti, nech urobí, čo chce, nehreší. Nech takí ľudia vstúpia do manželstva.+ 37  Ale ak sa niekto v srdci rozhodol, že zostane slobodný,* a pevne sa drží svojho rozhodnutia, lebo necíti potrebu vstúpiť do manželstva a dokáže sa ovládať, robí dobre.+ 38  Teda ten, kto vstúpi* do manželstva, urobí dobre, ale ten, kto nevstúpi do manželstva, urobí lepšie.+ 39  Manželka je viazaná k svojmu manželovi dovtedy, kým jej manžel žije.+ Keby zomrel,* môže sa vydať za koho chce, ale iba v Pánovi.+ 40  Podľa môjho názoru však bude šťastnejšia, ak zostane tak, ako je. Myslím si, že aj ja mám Božieho ducha.

Poznámky pod čiarou

Čiže nemá s ňou pohlavný styk.
Množné číslo gréckeho slova porneia. Pozri Slovník pojmov.
Pôvodný výraz sa vzťahuje na mužov i ženy, ktorí nikdy neboli v manželstve.
Pozri poznámku k 25. veršu.
Dosl. „mať súženie v tele“.
Dosl. „som na vás hodil slučku“.
Dosl. „že sa správa nevhodne k svojmu panenstvu“.
Al. „že si zachová panenstvo“.
Al. „dá svoje panenstvo“.
Dosl. „zaspal (v smrti)“.