Druhý Timotejovi 3:1–17

  • „V posledných dňoch nastanú kritické časy“ (1 – 7)

  • Pavlov príklad hodný nasledovania (8 – 13)

  • „Drž sa toho, čo si sa naučil“ (14 – 17)

    • „Celé Písmo pochádza od Boha“ (16)

3  Ale chcem, aby si vedel, že v posledných dňoch+ nastanú kritické časy, s ktorými sa bude dať ťažko vyrovnať.  Lebo ľudia budú milovať samých seba, budú milovať peniaze, budú sa vychvaľovať, budú pyšní, rúhači, neposlušní rodičom, nevďační, neverní,  bez lásky k členom rodiny, neprístupní akejkoľvek dohode, ohovárači, bez sebaovládania, divokí,* bez lásky k dobru,  zradcovia, tvrdohlaví, povýšeneckí, budú milovať pôžitky, a nie Boha.  Navonok budú pôsobiť ako zbožní, ale nebudú tak žiť.+ Od takých sa odvracaj.  Spomedzi nich pochádzajú muži, ktorí sa vkrádajú do domácností a podmaňujú si ľahkoverné ženy zaťažené hriechmi a ovládané rôznymi túžbami,  ktoré sa stále učia, a predsa nikdy nie sú schopné prísť k presnému poznaniu pravdy.  Títo muži majú úplne skazenú myseľ a nemajú Božie schválenie, lebo sa stavajú proti viere. Tak ako Jannes a Jambres odporovali Mojžišovi, aj oni odporujú pravde.  Ale ďaleko sa nedostanú, lebo ich pochabosť* bude všetkým zjavná, tak ako kedysi pochabosť tých dvoch.+ 10  Ty si však verne nasledoval moje učenie, môj spôsob života,+ môj cieľ, moju vieru, moju trpezlivosť, moju lásku a moju vytrvalosť. 11  Vieš aj o prenasledovaní a utrpení, ktoré som zažil v Antiochii,+ Ikóniu+ a Lystre.+ Ale Pán ma z toho všetkého vyslobodil.+ 12  Veď všetci, čo chcú žiť v oddanosti Bohu ako učeníci Krista Ježiša, budú prenasledovaní.+ 13  Ale zlí ľudia a podvodníci budú postupovať od zlého k horšiemu a budú zvádzať a sami budú zvádzaní.+ 14  Ale ty sa drž toho, čo si sa naučil a o čom si sa presvedčil,+ lebo vieš, od koho si sa to naučil. 15  Pamätaj, že od útleho detstva+ poznáš sväté spisy.+ Z nich môžeš získať múdrosť, ktorá vedie k záchrane vďaka viere v Krista Ježiša.+ 16  Celé Písmo pochádza od Boha*+ a je užitočné na vyučovanie,+ na karhanie, na nápravu všetkého a na výchovu k tomu, čo je správne,*+ 17  aby bol Boží človek celkom spôsobilý, úplne vyzbrojený na každé dobré dielo.

Poznámky pod čiarou

Al. „bezohľadní; suroví“.
Al. „bláznovstvo“.
Dosl. „je vdýchnuté Bohom“, čiže napísané pod vplyvom Božieho ducha.
Dosl. „na výchovu v spravodlivosti“.