Zjavenie Jánovi 16:1–21

16  Potom som počul silný hlas zo svätyne,+ ako hovorí siedmim anjelom: „Choďte a vylejte na zem sedem misiek Božieho hnevu.“+  Prvý odišiel a vylial svoju misku na zem.+ A ľudí, ktorí mali znak divého zvieraťa+ a ktorí uctievali jeho sochu,+ postihli zhubné a bolestivé vredy.+  Druhý anjel vylial svoju misku do mora.+ A premenilo sa na krv+ akoby z mŕtveho človeka a zahynulo všetko, čo bolo v mori,+ každý živý tvor.*  Tretí anjel vylial svoju misku do riek a prameňov vôd.+ A zmenili sa na krv.+  Počul som, ako anjel, ktorý mal moc nad vodami, povedal: „Ty, ktorý si a ktorý si bol,+ náš verný Bože,+ si spravodlivý, lebo si vyniesol tieto rozsudky.+  Preliali krv svätých a prorokov,+ a preto si im dal piť krv.+ Zaslúžia si to.“+  A počul som, ako oltár prehovoril: „Áno, Bože Jehova,* Všemohúci,+ tvoje rozsudky sú správne a spravodlivé.“+  Štvrtý anjel vylial svoju misku na slnko+ a slnko dostalo moc spaľovať ľudí ohňom.  A ľudí spaľovala veľká horúčava, ale oni sa napriek tomu rúhali menu Boha, ktorý má moc nad týmito ranami. Nerobili pokánie a nevzdali mu slávu. 10  Piaty anjel vylial svoju misku na trón divého zvieraťa. A kráľovstvo divého zvieraťa sa zatemnilo+ a ľudia si od bolesti hrýzli jazyk, 11  ale namiesto toho, aby robili pokánie zo svojich skutkov, rúhali sa Bohu nebies pre svoje bolesti a pre svoje vredy. 12  Šiesty anjel vylial svoju misku na veľkú rieku Eufrat+ a jej voda vyschla,+ aby bola pripravená cesta kráľom+ od východu slnka. 13  Potom som uvidel, ako z tlamy draka,+ z tlamy divého zvieraťa a z úst falošného proroka vychádzajú tri nečisté výroky,* ktoré vyzerali ako žaby. 14  Tieto výroky pochádzajú od démonov a robia znamenia.+ Vychádzajú ku kráľom celej obývanej zeme, aby ich zhromaždili do vojny,+ ktorá vypukne vo veľký deň Všemohúceho Boha.+ 15  „Prichádzam ako zlodej.+ Šťastný je ten, kto zostáva bdelý+ a stráži si svoj vrchný odev, aby nechodil nahý a aby ľudia nevideli jeho hanbu.“+ 16  A zhromaždili ich na miesto, ktoré sa po hebrejsky volá Armagedon.*+ 17  Siedmy anjel vylial svoju misku na vzduch. Nato zo svätyne zaznel od trónu silný hlas:+ „Stalo sa!“ 18  Nastali blesky, hlasy, hrmenie a veľké zemetrasenie, aké nebolo, odkedy sú ľudia na zemi+ – také rozsiahle a také veľké bolo to zemetrasenie. 19  Veľké mesto+ sa rozpadlo na tri časti a mestá národov boli zničené. A Boh si spomenul na Veľký Babylon+ a dal mu pohár vína svojho veľkého hnevu.+ 20  Všetky ostrovy utiekli a vrchy zmizli.+ 21  Z neba padali na ľudí veľké krúpy+ a každá vážila asi talent.* A ľudia sa rúhali Bohu pre to krupobitie,+ lebo to bola neobyčajne veľká rana.

Poznámky pod čiarou

Al. „živá duša“.
Dosl. „nečistí duchovia“.
Po grécky Har Magedon, z hebrejského výrazu, ktorý znamená „vrch Megiddo“.
Grécky talent zodpovedal 20,4 kg. Pozri dodatok B14.