Izaiáš 33:1–24

  • Rozsudok nad ničiteľom a nádej pre spravodlivých (1 – 24)

    • Jehova je Sudca, Zákonodarca a Kráľ (22)

    • Nikto nepovie: „Som chorý“ (24)

33  Beda ti, ničiteľ, ktorý si nebol ničený,+zradca, ktorý si nebol zradený! Keď skončíš ničenie, budeš zničený,+keď dovŕšiš zrádzanie, aj teba zradia.   Jehova, zľutuj sa nad nami,+v teba dúfame. Buď našou silou*+ každé ráno,našou záchranou v ťažkých časoch.+   Pred tvojím mocným hlasom utekajú národy,rozpŕchnu sa, keď povstaneš.+   Ľudia zoberú vašu korisť ako nenásytné kobylky,*vrhnú sa na ňu ako roje kobyliek.   Jehova bude vyvýšený,veď býva vo výšinách. Naplní Sion právom a spravodlivosťou.   On je istotou vášho života.* Bohatstvo záchrany,+ múdrosť, poznanie a bázeň pred Jehovom,+to je jeho poklad.*   Ich hrdinovia kričia na ulici,poslovia pokoja horko plačú.   Cesty spustli,nikto po nich nechodí. Porušil* zmluvu,pohrdol mestami,človeka nemá za nič.+   Krajina smúti,* vädne. Libanon je zahanbený,+ hnije,Šarón sa zmenil na púšť,Bášan a Karmel zhadzujú lístie.+ 10  „Teraz povstanem,“ hovorí Jehova,„teraz sa vyvýšim,+teraz sa oslávim. 11  Počali ste seno, porodíte strnisko. Vaše zmýšľanie* vás strávi ako oheň.+ 12  Národy budú vypálené ako vápno,budú spálené ohňom ako vyťaté tŕnie.+ 13  Vy, čo ste ďaleko, počúvajte, čo urobím! A vy, čo ste blízko, spoznajte moju moc! 14  Hriešnici na Sione sa desia,+odpadlíci sa trasú: ‚Kto z nás môže bývať pri stravujúcom ohni?+ Kto z nás môže bývať pri neuhasiteľných plameňoch?‘ 15  Človek, ktorý žije spravodlivo,+ktorý hovorí pravdu+a zavrhuje nečestný zisk z podvodov,ktorého ruky odmietajú vziať úplatok,+ktorý si zapcháva uši, lebo nechce počuť o prelievaní krvi,a ktorý zatvára oči, aby sa nepozeral na zlo, 16  bude bývať na výšinách,v neprístupných skalách nájde bezpečný úkryt,*bude dostávať chlieba voda sa mu neminie.“+ 17  Tvoje oči uvidia kráľa v jeho nádhere,uvidia ďalekú krajinu. 18  V srdci budeš spomínať na prežité hrôzy:* „Kde je zapisovateľ? Kde je ten, čo vyplácal poplatok?+ Kde je ten, čo počítal veže?“ 19  Už neuvidíš bezočivý ľud,ktorého reč je ťažko zrozumiteľná,ľud zajakavého jazyka, ktorému nerozumieš.+ 20  Pozri na Sion, mesto našich sviatkov!+ Tvoje oči uvidia Jeruzalem, pokojné sídlo,stan, ktorý nebude prenesený.+ Jeho kolíky nikdy nikto nevytiahnea žiadny jeho povraz sa nepretrhne. 21  Jehova, Vznešený Boh, nás tam bude chrániť,tak ako rieky a široké kanály chránia mesto. Nevpláva tam žiadna flotila lodí,žiadne majestátne lode. 22  Veď Jehova je náš Sudca,+Jehova je náš Zákonodarca,+Jehova je náš Kráľ,+On nás zachráni.+ 23  Povrazy nepriateľských lodí budú voľne visieť,neudržia sťažeň pevne vztýčený ani nenapnú plachtu. V tom čase sa bude deliť veľká korisť,aj chromému sa ujde bohatý podiel.+ 24  Nikto z obyvateľov nepovie: „Som chorý.“+ Ľudu, ktorý žije v krajine, bude odpustené previnenie.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „ramenom“.
Al. „koníky“.
Dosl. „čias“.
Al. možno „to je poklad, ktorý dáva“.
Vzťahuje sa na nepriateľa.
Al. možno „vysychá“.
Dosl. „duch“.
Al. „bezpečnú výšinu“.
Al. „premýšľať o prežitých hrôzach“.