Prejsť na článok

Čo je veľké súženie?

Čo je veľké súženie?

Odpoveď z Biblie

Veľké súženie bude obdobím najväčších ťažkostí, aké kedy ľudstvo zažilo. Podľa biblického proroctva k nemu dôjde „v posledných dňoch“, čiže v „čase konca“. (2. Timotejovi 3:1; Daniel 12:4) Bude to „súženie, aké nebolo od začiatku stvorenia... a aké viac nebude“. (Marek 13:19; Daniel 12:1; Matúš 24:21, 22)

Čo sa odohrá počas veľkého súženia

Čo sa odohrá po veľkom súžení

  • Uväznenie Satana a démonov. Jeden vysokopostavený anjel uvrhne Satana a démonov „do priepasti“. Tým je symbolicky vyjadrené, že nebudú môcť vyvíjať žiadnu aktivitu, pretože budú akoby mŕtvi. (Zjavenie 20:1–3) Stav, v akom Satan bude, by sa dal prirovnať aj k väzeniu, čo znamená, že nebude môcť nikoho ovplyvňovať. (Zjavenie 20:7)

  • Začne sa tisícročná vláda Božieho Kráľovstva. Táto vláda prinesie ľudstvu blahobyt a šťastie. (Zjavenie 5:9, 10; 20:4, 6) „Veľký zástup“, čiže bližšie neurčený, veľký počet ľudí, „vyjde z veľkého súženia“, čo znamená, že bude zachránený a zažije začiatok tisícročnej vlády Kráľovstva nad zemou. (Zjavenie 7:9, 14; Žalm 37:9–11)

^ 2. ods. V knihe Zjavenie sú falošné náboženstvá symbolicky nazvané Veľký Babylon alebo „veľká smilnica“. (Zjavenie 17:1, 5) Zničí ich „šarlátové divé zviera“. Toto zviera je symbolom medzinárodnej organizácie, ktorá má za cieľ zjednotiť a zastupovať národy sveta. V minulosti existovala pod názvom Spoločnosť národov a teraz je známa ako Organizácia Spojených národov.