Prejsť na článok

Čo je Armagedon?

Čo je Armagedon?

Odpoveď z Biblie

 Armagedon alebo armagedonská vojna označuje záverečnú vojnu medzi ľudskými vládami a Bohom. Tieto vlády a ich podporovatelia už dnes odporujú Bohu, keď odmietajú podriadiť sa jeho vláde. (Žalm 2:2) Armagedonská vojna všetky ľudské vlády ukončí. (Daniel 2:44)

 Slovo „Armagedon“ ​(„Har-magedon“, „Harmagedon“) sa vyskytuje v Biblii iba raz, a to v Zjavení 16:16. V tejto knihe je uvedené proroctvo, že „na miesto, ktoré sa hebrejsky volá Har-magedon“, budú „králi celej obývanej zeme“ zhromaždení „do vojny veľkého dňa Boha, Všemohúceho“. (Zjavenie 16:14)

 Kto bude bojovať v Armagedone? Nebeské vojská pod velením Ježiša Krista. Tieto vojská zvíťazia nad Božími nepriateľmi. (Zjavenie 19:11–16, 19–21) Nepriateľmi sú všetci, ktorí neuznávajú Božiu autoritu alebo pohŕdajú Bohom. (Ezechiel 39:7)

 Bude Armagedon prebiehať na Blízkom východe? Nie. Armagedonská vojna nebude obmedzená na určitú oblasť, bude sa týkať celej zeme. (Jeremiáš 25:32–34; Ezechiel 39:17–20)

 Slovo Armagedon (hebrejsky Har Megiddon) znamená „vrch Megiddo“. Megiddo bolo mesto na území starovekého Izraela. V jeho blízkosti sa v minulosti odohrali rozhodujúce bitky a o niektorých z nich sa píše v Biblii. (Sudcovia 5:19, 20; 2. Kráľov 9:27; 23:29). No Armagedon nemôže označovať doslovné miesto neďaleko starovekého Megidda. Nenachádza sa tam žiaden rozľahlý vrch, kam by sa zmestili všetci, ktorí budú bojovať proti Bohu. A aj keby sa toto označenie vzťahovalo na celú oblasť vrátane priľahlej nížiny Jezreel, nebolo by tam pre nich dosť miesta. Armagedon predstavuje skôr celosvetovú situáciu, keď sa národy naposledy postavia na odpor Božej vláde.

 Ako bude prebiehať armagedonská vojna? Aj keď presne nevieme, ako Boh použije svoju moc, bude mať k dispozícii tie isté zbrane, aké použil v minulosti – krupobitie, zemetrasenie, zaplavujúci lejak, oheň a síru, blesky či choroby. (Jób 38:22, 23; Ezechiel 38:19, 22; Habakuk 3:10, 11; Zechariáš 14:12) A hoci sa v zmätku prinajmenšom časť Božích nepriateľov pozabíja navzájom, všetci si budú uvedomovať, že proti nim bojuje Boh. (Ezechiel 38:21, 23; Zechariáš 14:13)

 Bude Armagedon znamenať koniec sveta? Armagedon nebude znamenať zánik zeme, pretože podľa Biblie má zem navždy zostať domovom ľudstva. (Žalm 37:29; 96:10; Kazateľ 1:4) A nepovedie ani k záhube ľudstva, práve naopak, umožní jeho zachovanie. Armagedonskú vojnu totiž prežije „veľký zástup“ Božích ctiteľov. (Zjavenie 7:9, 14; Žalm 37:34)

 Slovo „svet“ označuje v Biblii nielen zem, ale niekedy aj skazenú ľudskú spoločnosť, ktorá odporuje Bohu. (1. Jána 2:15–17) Armagedon bude znamenať „koniec sveta“ v tomto zmysle. (Matúš 24:3, Katolícky preklad)

 Kedy príde Armagedon? Keď Ježiš hovoril o „veľkom súžení“, ktoré vyvrcholí v armagedonskej vojne, povedal: „O tom dni a hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec.“ ​(Matúš 24:21, 36) No Biblia zároveň ukazuje, že Armagedon príde počas Ježišovej neviditeľnej prítomnosti, čo je obdobie, ktoré sa začalo v roku 1914. (Matúš 24:37–39)