Prejsť na článok

Biblia

Pôvod a dôveryhodnosť

Je Biblia výtvorom ľudskej múdrosti?

Pozrite sa, čo o sebe Biblia tvrdí.

Sú v Biblii zaznamenané Božie myšlienky?

Mnohí pisatelia Biblie sa vyjadrili, že to, čo napísali, je od Boha. Prečo?

Napísal Bibliu Mojžiš?

Mojžiš sa podieľal na písaní Biblie. Koľko ďalších ľudí ju písalo?

Dá sa zistiť, kto napísal Bibliu?

Pisatelia Biblie uvádzali, že ich viedol Boh a že on je skutočným autorom. Dá sa veriť tomu, čo sa v nej píše?

Bola Biblia časom zmenená?

Ako môžeme mať istotu, že text Biblie sa nezmenil, hoci od jej napísania uplynulo tak veľa času?

Kedy Boh začal tvoriť vesmír?

Odpoveď spočíva v tom, ako sa v 1. Mojžišovej používajú slová „počiatok“ a „deň“

Je Biblia v súlade s vedeckými poznatkami?

Uvádza sa v Biblii niečo, čo je z vedeckého hľadiska nepresné?

Učí Biblia, že Zem je plochá?

Je táto staroveká kniha vedecky presná?

Je Biblia určená len jednej rase či národu?

Z ktorej časti sveta pochádzali pisatelia Biblie? Akej boli národnosti?

Kedy boli zostavené správy o Ježišovom živote?

Koľko času prešlo od Ježišovej smrti po napísanie evanjelií?

Ako čítať Bibliu a ako jej porozumieť

Čo mám robiť, ak chcem porozumieť Biblii?

Božiemu posolstvu obsiahnutému v Biblii môžete porozumieť.

Sú v Biblii rozpory?

Preskúmajte zdanlivé rozpory v Biblii a pozrite sa, pomocou akých zásad sa dajú vysvetliť.

Čo alebo kto je Božie slovo?

V Biblii má tento výraz viac ako jeden význam.

Ako sa má chápať zákon „oko za oko“?

Povzbudzuje zákon „oko za oko“ k tomu, aby sme vzali zákon do vlastných rúk?

Čo je Desatoro?

Komu bolo dané? Musia sa ním riadiť aj kresťania?

Čo je Tóra?

Kto ju napísal? Bude platiť večne?

Proroctvá a symboly

Čo je proroctvo?

Týka sa každé proroctvo od Boha budúcnosti? Nie.

Majú čísla v Biblii nejaký symbolický význam? Má numerológia základ v Biblii?

Prečítajte si, aká je symbolika niektorých čísel v Biblii a prečo táto symbolika nemá nič spoločné s numerológiou.

Čím je podľa Biblie významný rok 1914? Z čoho sa to dá vyvodiť?

Proroctvo o „siedmich časoch“ zo 4. kapitoly Daniela poukazuje na významnú zmenu, ktorá sa dotýka ľudských vlád.

O čom je kniha Zjavenie?

Jej posolstvo je pozitívne. Začína sa aj končí slovami, že tí, ktorí čítajú slová tejto knihy, pochopia ich a zachovávajú, budú šťastní.

Kto alebo čo je „Alfa a Omega“?

Prečo je toto označenie výstižné?

Čo je Nový Jeruzalem?

Aký vplyv môže mať toto jedinečné mesto na váš život?

Čo predstavuje sedemhlavá šelma z 13. kapitoly Zjavenia?

Toto divé zviera má právomoc, silu a trón. Čo sa z tohto biblického proroctva ešte dozvedáme?

Čo predstavuje šarlátové divé zviera zo 17. kapitoly knihy Zjavenie?

Šesť kľúčových znakov, ktoré pomáhajú odhaliť totožnosť hrozného divého zvieraťa.

Aký je význam čísla 666?

Biblia odhaľuje význam čísla 666 i znaku šelmy.

Čo je Veľký Babylon?

V Biblii je opísaný aj ako smilnica, aj ako mesto.

Čo je ohnivé jazero? Je to to isté čo peklo alebo gehenna?

Ježiš má „kľúče pekla“. Má však aj kľúče od ohnivého jazera?

Koniec sveta

Čo je znamenie „posledných dní“ alebo „času konca“?

Biblia opisuje udalosti a podmienky pred „koncom sveta“.

Predpovedala Biblia, akí budú ľudia v dnešných dňoch?

Biblia predpovedala, že ľudia sa budú správať stále horšie.

Čo je veľké súženie?

Rôzne proroctvá o „konci sveta“ hovoria, že to bude najťažšie obdobie, aké kedy ľudstvo zažilo. Čo sa vtedy naozaj stane?

Čo je Armagedon?

Slovo Armagedon sa síce vyskytuje v Biblii iba raz, ale označuje vojnu, ktorá je opisovaná na rôznych miestach v Biblii.

Bude zem zničená?

Možno vás prekvapí, čo sa o tom píše v Biblii.

Kedy príde koniec sveta?

Odhaľuje Biblia presný dátum?

Čo dosiahne Božie Kráľovstvo?

Prečítajte si, čo môžete čakať, keď bude nad zemou vládnuť Božia vláda.

Mier na zemi – z akého zdroja?

Prečítajte si o Božom sľube, že zásluhou Božieho Kráľovstva nastane na zemi mier a pokoj.

Ľudia, miesta, fakty

Ženy v Biblii: Čo sa od nich môžeme naučiť?

Všimnite si rozdiely medzi ženami, ktoré sú pre nás vynikajúcim príkladom, a ženami, ktoré boli vyslovene zlé.

Je Mária Božia Matka?

Na túto otázku dáva jasnú odpoveď Sväté Písmo i dejiny kresťanstva.

Čo hovorí Biblia o Panne Márii?

Je náuka o „nepoškvrnenom počatí Panny Márie“ v súlade s Bibliou?

Kto bola Mária Magdaléna?

Niektoré bežné predstavy o tejto žene sú v rozpore s tým, čo sa píše v Biblii.

Kto boli „traja králi“? Viedol ich pomocou betlehemskej hviezdy Boh?

Tradičný vianočný príbeh o troch kráľoch sa dosť líši od toho, čo sa o narodení Ježiša píše v Biblii.

Kde vzal Kain manželku?

Keď pouvažujeme o faktoch z Biblie, nájdeme uspokojivú odpoveď.

Je príbeh o Noemovi a potope iba mýtus?

V Biblii sa píše, že Boh spôsobil potopu, aby odstránil zlých ľudí. Čo svedčí o tom, že tento biblický záznam je pravdivý?

Čo je archa zmluvy?

Boh prikázal Izraelitom, aby zhotovili tento zvláštny predmet. Na čo mal slúžiť?

Je turínske plátno pohrebným plátnom Ježiša Krista?

Odpoveď na túto otázku nám pomôžu nájsť tri dôležité fakty.

Čo hovorí Biblia o dinosauroch?

Je to, čo sa píše v Biblii, v súlade s vedeckými poznatkami?

Využil Boh pri stvorení života evolúciu?

Nič v Biblii neprotirečí pozorovaniam vedcov, že v rámci jednotlivých druhov vznikajú rôzne variácie.

Praktická hodnota

Môže mi Biblia pomôcť, aby som mal šťastnú rodinu?

Múdre rady založené na Biblii pomohli už miliónom mužov a žien mať šťastnú rodinu.

Čo je Zlaté pravidlo?

Keď Ježiš povedal Zlaté pravidlo, nehovoril, že takto by sme sa mali správať len k ľuďom vo všeobecnosti, ale dokonca aj k svojim nepriateľom.

Kde môžeme nájsť nádej?

To, čo sa píše v Biblii, nám môže zlepšiť život už dnes a dať nám nádej do budúcnosti.

Sú peniaze koreňom všetkého zla?

Hoci niektorí si myslia, že výrok „peniaze sú koreňom všetkého zla“ je z Biblie, nie je to celkom tak.

Môže mi Biblia pomôcť, keď mám finančné problémy a dlhy?

Peniaze nie sú zárukou šťastia. Šťastiu však bránia aj finančné problémy. Prečítajte si štyri biblické zásady, ktoré vám môžu pomôcť zvládnuť ich.

Môže mi Biblia pomôcť vyrovnať sa s chronickou chorobou?

Áno, môže! V tomto článku nájdete tri podnety, ktoré vám pomôžu, ak trpíte chronickou chorobou.

Čo hovorí Biblia o pomste?

Rady z Biblie pomáhajú prekonať túžbu po pomste.

Čo hovorí Biblia o hneve?

Môže byť hnev niekedy namieste? Čo robiť, keď cítime, že sa schyľuje k výbuchu hnevu?

Môže mi Biblia pomôcť prekonať skľúčenosť?

Prečítajte si, akými troma spôsobmi Boh ochotne poskytuje ľuďom pomoc, aby sa dokázali vyrovnať so skľučujúcimi pocitmi.

Môže mi pomôcť Boh, Biblia alebo náboženstvo, keď nemám radosť zo života?

Prečítajte si, ako vám vzťah k Bohu pomôže zlepšiť svoj život teraz i v budúcnosti.

Mali by sme podľa Biblie milovať sami seba?

Ježiš povedal: „Budeš milovať svojho blížneho ako seba.“ Čo tým myslel?