Daniel 12:1–13

  • Udalosti v „čase konca“ a po ňom (1 – 13)

    • Povstane Michael (1)

    • Tí, čo majú pochopenie, budú žiariť (3)

    • Pravého poznania pribudne (4)

    • Daniel dostane svoj podiel (13)

12  Vtedy povstane Michael,*+ veľké knieža,+ ktoré koná* v prospech tvojho ľudu.* A nastane taký čas tiesne, aký nebol, odkedy vznikol nejaký národ až do toho času. V tom čase tvoj ľud unikne,+ každý, kto bude zapísaný v knihe.+  A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, niektorí k večnému životu a niektorí k hanbe a večnému opovrhnutiu.  Tí, čo majú pochopenie, budú žiariť ako jas oblohy a tí, čo pomáhajú mnohým stať sa spravodlivými, budú žiariť ako hviezdy po celú večnosť.  Ale ty, Daniel, uchovaj tie slová v tajnosti a zapečať knihu až do času konca.+ Mnohí ju budú dôkladne skúmať* a pravého poznania pribudne.“*+  Potom som ja, Daniel, videl, ako tam stoja ďalšie dve bytosti, jedna na tomto brehu rieky a druhá na druhom brehu.+  A jedna z bytostí sa spýtala muža oblečeného do plátenného odevu,+ ktorý bol nad vodami rieky: „Ako dlho to bude trvať, kým nastane koniec týchto podivuhodných udalostí?“  Ten muž oblečený do plátenného odevu, ktorý bol nad vodami rieky, zdvihol pravú i ľavú ruku k nebu a počul som, ako prisahá na toho, ktorý žije večne:+ „Bude to trvať určený čas, určené časy a pol času.* Koniec všetkých týchto udalostí príde hneď, ako sa skončí rozrážanie sily svätého ľudu.“+  Ja som to síce počul, ale nerozumel som tomu.+ Preto som sa opýtal: „Môj pane, ako to všetko dopadne?“  Odpovedal mi: „Choď, Daniel, lebo tie slová majú zostať v tajnosti a majú byť zapečatené až do času konca.+ 10  Mnohí sa očistia a vybielia a budú prečistení.+ Ale skazení budú konať skazene. Ani jeden skazený týmto slovám neporozumie, iba tí, čo majú pochopenie.+ 11  Od času, keď bola odstránená stála obeť+ a bola postavená ohavnosť, ktorá po sebe zanecháva spúšť,+ uplynie 1 290 dní. 12  Šťastný je ten, kto čaká* a dočká sa konca 1 335 dní! 13  Ale ty vytrvaj až do konca. Budeš odpočívať, ale na konci dní vstaneš a dostaneš svoj podiel.“*+

Poznámky pod čiarou

Význ. „kto je ako Boh?“
Dosl. „stojí“.
Dosl. „synov tvojho ľudu“.
Dosl. „sa budú potulovať“.
Al. „a pravé poznanie sa rozšíri“.
Čiže tri a pol času.
Al. „túžobne čaká“.
Al. „svoju odmenu“.