Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie do części 1

Wprowadzenie do części 1

Biblia rozpoczyna się od sprawozdania o stwarzaniu. Dowiadujemy się z niego, jakie cudowne rzeczy stworzył Jehowa w niebie i na ziemi. Jeśli masz dziecko, pomóż mu dostrzec niezwykłą różnorodność dzieł Jehowy. Zwróć jego uwagę na to, że ludzie bardzo przewyższają zwierzęta — potrafią mówić, myśleć, tworzyć, śpiewać oraz się modlić. Staraj się rozbudzić w dziecku podziw dla mocy i mądrości Jehowy, a szczególnie dla miłości, jaką okazuje wszystkim swoim stworzeniom — w tym każdemu z nas.

W TEJ CZĘŚCI

ROZDZIAŁ 1

Bóg stwarza niebo i ziemię

W Biblii czytamy, że Bóg stworzył niebo i ziemię. Dlaczego jeszcze wcześniej, na samym początku, stworzył pewnego anioła?

ROZDZIAŁ 2

Bóg stwarza pierwszego mężczyznę i pierwszą kobietę

Bóg stworzył pierwszych ludzi i umieścił ich w ogrodzie Eden. Chciał, żeby tworzyli rodzinę i zamienili całą ziemię w raj.