Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie do części 14

Wprowadzenie do części 14

Pierwsi chrześcijanie głosili dobrą nowinę o Królestwie aż do najodleglejszego miejsca na ziemi. Jezus powiedział im, gdzie mają głosić, i w cudowny sposób sprawił, że potrafili nauczać ludzi w różnych językach. Jehowa dał im odwagę i siły potrzebne, żeby stawić czoła zaciekłym prześladowaniom.

Apostoł Jan otrzymał od Jezusa wizję chwały Jehowy. W innej wizji oglądał, jak Królestwo Niebios pokonuje Szatana i na zawsze kładzie kres jego panowaniu. Poza tym Jan zobaczył, jak Jezus obejmuje władzę królewską, a towarzyszy mu 144 000 współkrólów. Zobaczył też, jak cała ziemia staje się rajem, w którym wszyscy w pokoju i jedności wielbią Jehowę.

W TEJ CZĘŚCI

ROZDZIAŁ 94

Uczniowie otrzymują ducha świętego

Co niezwykłego mogą robić pod jego wpływem?

ROZDZIAŁ 95

Nic nie mogło ich powstrzymać

Przywódcy religijni, którzy doprowadzili do zabicia Jezusa, próbują teraz zmusić do milczenia jego uczniów. Ale nie są w stanie.

ROZDZIAŁ 96

Jezus wybiera Saula

Saul jest zaciekłym wrogiem chrześcijan, ale wkrótce to się zmieni.

ROZDZIAŁ 97

Korneliusz otrzymuje ducha świętego

Dlaczego Bóg posłał Piotra do domu człowieka, który nie był Żydem?

ROZDZIAŁ 98

Chrystianizm dociera do wielu narodów

Apostoł Paweł i towarzyszący mu misjonarze zaczynają głosić w dalekich krajach.

ROZDZIAŁ 99

Dozorca więzienia zostaje chrześcijaninem

Dlaczego Paweł i Sylas znaleźli się w więzieniu? Jak pilnujący ich dozorca poznał prawdę?

ROZDZIAŁ 100

Paweł i Tymoteusz

Ci dwaj przyjaciele usługiwali razem przez wiele lat.

ROZDZIAŁ 101

Paweł zostaje wysłany do Rzymu

Podróż jest bardzo niebezpieczna, ale apostoła nic nie jest w stanie powstrzymać.

ROZDZIAŁ 102

Jan ma objawienie

Jezus pokazał temu apostołowi kilka wizji dotyczących przyszłości.

ROZDZIAŁ 103

„Niech przyjdzie Twoje królestwo”

Objawienie dane Janowi pokazuje, jak Królestwo Boże zmieni życie na ziemi.