Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ROZDZIAŁ 39

Pierwszy król Izraela

Pierwszy król Izraela

Jehowa dawał swojemu ludowi sędziów, którzy mu przewodzili. Po jakimś czasie Izraelici zapragnęli mieć króla. Powiedzieli do Samuela: ‛Wszystkie narody wokół nas mają królów. My też tak chcemy’. Samuel czuł, że to jest złe, dlatego modlił się do Jehowy w tej sprawie. Jehowa odpowiedział mu: ‛Lud nie odrzuca ciebie. Oni odrzucają mnie. Powiedz, że mogą mieć króla, ale że będzie od nich wymagał wielu rzeczy’. Mimo to Izraelici odpowiedzieli: ‛To nic, i tak chcemy mieć króla!’.

Jehowa powiedział Samuelowi, że pierwszym królem Izraela będzie człowiek o imieniu Saul. Kiedy Saul poszedł odwiedzić Samuela w Ramie, ten namaścił go na króla, wylewając olejek na jego głowę.

Później Samuel zwołał Izraelitów, żeby pokazać im nowego króla. Ale nigdzie nie mogli znaleźć Saula. Czy wiesz, dlaczego? Bo schował się wśród bagaży. Kiedy w końcu go znaleźli, wyprowadzili go na środek i postawili przed ludźmi. Saul był wyższy niż wszyscy wokół i bardzo przystojny. Samuel powiedział do ludu: ‛To właśnie jego wybrał Jehowa’. Ludzie krzyczeli: ‛Niech żyje król!’.

Na początku Saul słuchał Samuela i był posłuszny Jehowie. Ale potem się zmienił. Na przykład zdarzyło się, że złożył ofiarę, chociaż nie wolno mu było tego robić samodzielnie. Samuel poprosił go, żeby na niego zaczekał. Jednak nie przyszedł od razu, dlatego Saul zdecydował, że sam złoży ofiary. Jak zareagował na to Samuel? Powiedział: ‛Miałeś być posłuszny Jehowie’. Czy Saul wyciągnął z tego błędu jakąś lekcję?

Potem, gdy Saul wyruszył do walki z Amalekitami, Samuel polecił mu, żeby nie zostawiał przy życiu żadnego z nich. Ale on nie zabił ich władcy — króla Agaga. Jehowa odezwał się do Samuela: ‛Saul mnie opuścił i już nie jest mi posłuszny’.  Prorok bardzo się zasmucił i powiedział do Saula: ‛Ponieważ przestałeś słuchać Jehowy, wybierze On innego króla’. Kiedy Samuel chciał odejść, Saul złapał go za płaszcz. Wtedy kawałek płaszcza się oderwał. Samuel powiedział: ‛Jehowa oderwał od ciebie władzę królewską’. Bóg zamierzał dać władzę komuś, kto by Go kochał i był Mu posłuszny.

„Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara” ​(1 Samuela 15:22)