Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ROZDZIAŁ 90

Jezus umiera na Golgocie

Jezus umiera na Golgocie

Naczelni kapłani zabrali Jezusa do pałacu namiestnika. Piłat spytał ich: ‛O co oskarżacie tego człowieka?’. Odpowiedzieli: ‛Mówi, że jest królem!’. Wtedy Piłat zapytał Jezusa: ‛Czy jesteś królem Żydów?’. Jezus odpowiedział: ‛Moje królestwo nie jest częścią tego świata’.

Wtedy Piłat posłał Jezusa do Heroda, władcy Galilei, z pytaniem, czy Jezus zrobił coś złego. Herod nic takiego nie znalazł i odesłał Jezusa z powrotem. Piłat powiedział do ludzi: ‛Ani Herod, ani ja nie doszukaliśmy się niczego złego u tego człowieka. Uwolnię go’. Ale tłum zaczął wołać: ‛Zabij go! Zabij go!’. Żołnierze bili Jezusa biczem, pluli na niego i go uderzali. Założyli mu na głowę koronę z cierni i naśmiewali się, mówiąc: ‛Witaj, królu Żydów’. Piłat znowu powiedział do ludzi: ‛Ten człowiek nie zrobił nic złego’. Ale oni krzyczeli: ‛Na pal z nim!’. Dlatego Piłat w końcu kazał wykonać na Jezusie wyrok.

Zabrano go na miejsce o nazwie Golgota i przybito do pala, który później postawiono. Jezus pomodlił się: ‛Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co robią’. Ludzie śmiali się z Jezusa i mówili: ‛Jeżeli jesteś Synem Boga, zejdź z pala! Uratuj się!’.

Jeden z przestępców, który wisiał obok na palu, powiedział do Jezusa: ‛Pamiętaj o mnie, gdy się znajdziesz w swoim królestwie’. Jezus obiecał mu: ‛Będziesz ze mną w Raju’. Po południu na trzy godziny w całym kraju zrobiło się ciemno. Niedaleko Jezusa stało kilkoro uczniów, a wśród nich jego matka, Maria. Jezus powiedział Janowi, żeby się o nią troszczył jak o swoją własną matkę.

W końcu Jezus powiedział: ‛Dokonało się!’. Pochylił głowę i wziął ostatni oddech. Wtedy doszło do silnego trzęsienia ziemi. W świątyni zasłona oddzielająca Miejsce Święte od Miejsca  Najświętszego rozdarła się na dwie części. Jeden z dowódców wojskowych powiedział: ‛To naprawdę był Syn Boga’.

„Ilekolwiek Bóg złożył obietnic, dzięki niemu [Jezusowi] wszystkie się spełniają” ​(2 Koryntian 1:20)