Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ROZDZIAŁ 46

Próba na górze Karmel

Próba na górze Karmel

W dziesięcioplemiennym królestwie Izraela było wielu złych królów, ale jednym z najgorszych był Achab. Ożenił się z bardzo złą kobietą, która czciła Baala. Miała na imię Jezebel. Achab i Jezebel zabijali proroków Jehowy i spowodowali, że w kraju większość osób zaczęła czcić Baala. Co w tej sytuacji zrobił Bóg? Posłał do Achaba proroka Eliasza, żeby przekazał mu wiadomość.

Eliasz powiedział Achabowi, że z powodu jego złego postępowania nie będzie deszczu w Izraelu. Dlatego przez ponad trzy lata na polach nic nie rosło i ludzie zaczęli głodować. Jehowa znów posłał Eliasza do Achaba. Król powiedział mu: ‛Mam przez ciebie same kłopoty. To wszystko twoja wina’. Eliasz odpowiedział: ‛To nie przeze mnie jest susza, tylko przez ciebie, bo czcisz Baala. Ale zróbmy próbę, żeby zobaczyć, kto jest prawdziwym Bogiem. Zbierz naród i proroków Baala na szczycie góry Karmel’.

Lud zebrał się na górze. Eliasz powiedział: ‛Zdecydujcie się. Jeżeli Jehowa jest prawdziwym Bogiem, idźcie za Nim. A jeśli Baal, to idźcie za nim. Rzucam wyzwanie: niech 450 proroków Baala przygotuje ofiarę i woła do swojego boga. Ja też przygotuję ofiarę i będę wołał do Jehowy. Prawdziwym Bogiem jest ten, który ześle z nieba ogień’. Ludzie się na to zgodzili.

Prorocy Baala przygotowali ofiarę. Cały dzień wołali do swojego boga: ‛Baalu, odpowiedz nam!’. Ale Baal nie odpowiadał i Eliasz zaczął się z niego śmiać: ‛Wołajcie głośniej. Może zasnął i trzeba go obudzić’. Zapadał wieczór, prorocy wciąż wołali, ale nie było żadnej odpowiedzi.

Eliasz położył na ołtarzu swoją ofiarę i oblał ją wodą. Potem się pomodlił: ‛Jehowo, proszę, niech ludzie się dowiedzą, że to Ty jesteś prawdziwym Bogiem’. Jehowa natychmiast zesłał z nieba ogień, który spalił ofiarę. Ludzie wykrzyknęli: ‛Jehowa jest prawdziwym Bogiem!’. Eliasz powiedział: ‛Nie pozwólcie prorokom Baala uciec!’.  Tego dnia zabito wszystkich 450 fałszywych proroków.

Kiedy nad morzem pojawiła się mała chmurka, Eliasz powiedział do Achaba: ‛Nadchodzi burza. Zaprzęgaj rydwan i jedź do domu’. Niebo zrobiło się czarne od chmur, wiał silny wiatr i zaczęło padać. Nareszcie susza dobiegła końca. Achab jechał rydwanem tak szybko, jak tylko mógł. Ale Eliasz z pomocą Jehowy biegł jeszcze szybciej! Czy to oznaczało, że problemy Eliasza się skończyły? Zobaczmy.

„Niech ludzie wiedzą, że Ty, który masz na imię Jehowa — tylko Ty — jesteś Najwyższy nad całą ziemią” ​(Psalm 83:18)