Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ROZDZIAŁ 76

Jezus oczyszcza świątynię

Jezus oczyszcza świątynię

Wiosną 30 roku n.e. Jezus wybrał się do Jerozolimy. Miasto było pełne ludzi, którzy przyszli na obchody święta Paschy. Składano wtedy ofiary ze zwierząt. Niektórzy przyprowadzali zwierzęta ze sobą, ale inni kupowali je w świątyni.

Kiedy Jezus poszedł do świątyni, zobaczył, że handlarze sprzedają tam zwierzęta. Byli w domu wielbienia Jehowy, a zajmowali się zarabianiem pieniędzy! Jak zareagował Jezus? Zrobił bicz ze sznurów i wygonił owce oraz bydło. Powywracał stoły ludzi wymieniających pieniądze i wysypał ich monety na ziemię. Do handlarzy sprzedających gołębie  powiedział: ‛Zabierzcie to stąd! Nie zamieniajcie domu mojego Ojca w targowisko!’.

Ludzie w świątyni byli zdumieni tym, co zrobił Jezus. Jego uczniowie przypomnieli sobie jedno z proroctw dotyczących Mesjasza: ‛Będę bardzo gorliwie dbał o dom Jehowy’.

Później, w roku 33 n.e., Jezus oczyścił świątynię po raz drugi. Nikomu nie pozwalał traktować domu swojego Ojca bez szacunku.

„Nie możecie być niewolnikami Boga i Pieniądza” ​(Łukasza 16:13)