Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ROZDZIAŁ 60

Królestwo, które będzie trwać na zawsze

Królestwo, które będzie trwać na zawsze

Pewnej nocy królowi Nabuchodonozorowi przyśnił się dziwny sen. Tak go zaniepokoił, że już nie potrafił zasnąć. Wezwał swoich doradców zajmujących się magią i polecił im: ‛Wyjaśnijcie mi, co znaczy mój sen’. Oni odpowiedzieli: ‛Królu, najpierw opowiedz nam, co ci się przyśniło’. Ale Nabuchodonozor powiedział: ‛Nie! To wy powiedzcie, co mi się śniło, albo każę was zabić’. Doradcy znowu poprosili: ‛Powiedz nam, co ci się śniło, a wtedy my to wyjaśnimy’. Jednak Nabuchodonozor się nie zgodził: ‛Wszyscy próbujecie mnie oszukać. Sami mi powiedzcie, co to był za sen!’. Doradcy musieli przyznać: ‛Nie ma człowieka, który to potrafi. Prosisz o coś niemożliwego’.

Nabuchodonozor tak się rozzłościł, że kazał zabić wszystkich mędrców w kraju — również Daniela, Szadracha, Meszacha i Abed-Nega. Wtedy Daniel poprosił króla o trochę czasu. Razem z przyjaciółmi modlił się i prosił Boga o pomoc. A co zrobił Jehowa?

Jehowa pokazał Danielowi w wizji sen Nabuchodonozora oraz wyjaśnił jego znaczenie. Następnego dnia Daniel poszedł do sługi króla i powiedział mu: ‛Nie zabijajcie żadnego z mędrców. Potrafię wyjaśnić ten sen’. Sługa zabrał go więc do Nabuchodonozora. Daniel powiedział do króla: ‛Bóg pokazał ci, co ma się stać w przyszłości. We śnie zobaczyłeś ogromny posąg, którego głowa była ze złota, pierś i ramiona ze srebra, brzuch i uda z miedzi, nogi z żelaza, a stopy z żelaza zmieszanego z gliną. Potem od pewnej góry odcięto kamień. Uderzył on w stopy  posągu i rozbił go w pył, który później rozwiał wiatr. Ten kamień stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię’.

Daniel mówił dalej: ‛Znaczenie snu jest takie: Twoje królestwo to głowa ze złota. Część ze srebra to królestwo, które nastanie po twoim. Później będzie następne, podobne do miedzi, i opanuje całą ziemię. Kolejne będzie bardzo silne, jak żelazo. A na koniec pojawi się królestwo, które będzie podzielone — niektóre jego części będą mocne jak żelazo, a inne słabe jak glina. Kamień, który stał się górą, to Królestwo samego Boga. Zniszczy ono wszystkie inne królestwa i będzie trwać na zawsze’.

Nabuchodonozor upadł przed Danielem twarzą do ziemi. Powiedział: ‛To twój Bóg wyjawił ci ten sen. Żaden inny bóg nie może się z Nim równać’. Zamiast zabić Daniela, Nabuchodonozor mianował go zwierzchnikiem wszystkich mędrców i jednym z władców w Babilonie. Czy zwróciłeś uwagę na to, jak Jehowa odpowiedział na modlitwę Daniela?

„Natchnione wypowiedzi zgromadziły królów w miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon” ​(Objawienie 16:16)