Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ROZDZIAŁ 43

Grzech króla Dawida

Grzech króla Dawida

Po śmierci Saula Dawid został królem. Miał wtedy 30 lat. Po jakimś czasie zobaczył wieczorem z dachu swojego pałacu bardzo piękną kobietę. Dowiedział się, że miała na imię Batszeba i że była żoną żołnierza, który nazywał się Uriasz. Dawid sprowadził Batszebę do swojego pałacu. Doszło między nimi do kontaktów seksualnych i Batszeba zaszła w ciążę. Dawid starał się to wszystko ukryć. Kazał dowódcy wojska, żeby w trakcie bitwy postawił Uriasza w pierwszym szeregu i żeby inni żołnierze się zza niego wycofali. Uriasz zginął, a wtedy Dawid ożenił się z Batszebą.

Ale Jehowa widział wszystkie te złe rzeczy. Jak myślisz, czy coś z tym zrobił? Posłał do Dawida proroka Natana. Prorok opowiedział królowi historię: ‛Pewien bogaty człowiek miał dużo owiec. Za to biedny miał tylko jedną malutką owieczkę, którą bardzo kochał. Ale bogaty zabrał ją biednemu’. Dawid się rozgniewał: ‛Bogaty zasługuje na śmierć!’. Wtedy Natan powiedział: ‛To ty jesteś tym bogatym człowiekiem!’. Dawid był zrozpaczony. Przyznał się: ‛Zgrzeszyłem przeciw Jehowie’. Z powodu tego grzechu Dawid i jego rodzina mieli później dużo problemów. Jehowa ukarał Dawida, ale pozwolił mu żyć, ponieważ był on uczciwy i pokorny.

Dawid chciał zbudować Bogu świątynię, ale Jehowa zadecydował, że zrobi to syn Dawida — Salomon. Dawid zaczął przygotowywać dla niego potrzebne materiały i powiedział:  ‛Świątynia Jehowy musi być wspaniała. Salomon jest jeszcze młody, więc pomogę mu wszystko przygotować’. Dlatego na prace budowlane przekazał bardzo dużo własnych pieniędzy. Wyszukał zdolnych robotników. Zebrał złoto i srebro oraz sprowadził drewno cedrowe z Tyru i Sydonu. Pod koniec życia dał Salomonowi plany budowy świątyni. Powiedział: ‛Jehowa polecił mi zapisać to dla ciebie. On ci pomoże. Nie bój się. Bądź silny i zabierz się do budowy’.

„Kto zataja swoje przewinienia, temu się nie powiedzie, ale kto je wyznaje i porzuca, temu będzie okazane miłosierdzie” ​(Przysłów 28:13)