Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie do części 6

Wprowadzenie do części 6

Kiedy Izraelici dotarli w końcu do Ziemi Obiecanej, przybytek stał się tam ośrodkiem czystego wielbienia Boga. Kapłani nauczali Prawa, a sędziowie przewodzili narodowi. Ta część książki pokazuje, jak ogromny wpływ na innych mogą mieć nasze czyny i decyzje. Każdy Izraelita miał zobowiązania wobec Jehowy i bliźnich. Zwróć szczególną uwagę na to, jaki wpływ na otaczających ich ludzi mieli Anna, córka Jeftego, Debora, Jozue, Noemi oraz Samuel. Podkreśl, że nawet ludzie niebędący Izraelitami, na przykład Rachab, Rut, Jael czy Gibeonici, postanowili dołączyć do narodu wybranego, ponieważ wiedzieli, że jest z nim Jehowa.

W TEJ CZĘŚCI

ROZDZIAŁ 29

Jehowa wybiera Jozuego

Wskazówki, które Bóg dał Jozuemu, mogą przydać się też nam.

ROZDZIAŁ 30

Rachab ukrywa zwiadowców

Chociaż mury Jerycha runęły, to znajdujący się w nich dom Rachab został nietknięty.

ROZDZIAŁ 31

Jozue i Gibeonici

Jozue pomodlił się do Boga: „Słońce, zatrzymaj się”. Czy Bóg mu odpowiedział?

ROZDZIAŁ 32

Nowy wódz i dwie odważne kobiety

Po śmierci Jozuego Izraelici zaczęli czcić bożki. Życie było ciężkie, ale na pomoc przyszedł im sędzia Barak, prorokini Debora oraz Jael.

ROZDZIAŁ 33

Rut i Noemi

Dwie wdowy wróciły do Izraela. Jedna z nich, Rut, pracowała w polu. Tam zauważył ją Boaz.

ROZDZIAŁ 34

Gedeon pokonuje Midianitów

Midianici ciemiężyli Izraelitów, dlatego lud błagał Jehowę o pomoc. Jak niewielki oddział Izraelitów pokonał armię liczącą 135 000 żołnierzy?

ROZDZIAŁ 35

Anna modli się o syna

Elkana wziął Annę i Peninnę oraz resztę rodziny do przybytku w Szilo. Tam Anna pomodliła się o syna. Nie minął rok, a urodziła Samuela!

ROZDZIAŁ 36

Obietnica Jeftego

Jaką obietnicę złożył Jefte i dlaczego to zrobił? Jak zareagowała jego córka?

ROZDZIAŁ 37

Jehowa rozmawia z Samuelem

Dwaj synowie arcykapłana Helego służyli w przybytku jako kapłani, ale nie byli posłuszni prawu Bożemu. Młody Samuel był inny, dlatego przemówił do niego Jehowa.

ROZDZIAŁ 38

Jehowa daje Samsonowi siłę

Bóg dał Samsonowi siłę, żeby walczył z Filistynami, ale kiedy Samson podjął złą decyzję, wpadł w ich ręce.