Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ROZDZIAŁ 58

Zburzenie Jerozolimy

Zburzenie Jerozolimy

Mieszkańcy Judy raz po raz odwracali się od Jehowy i czcili fałszywych bogów. Przez bardzo długi czas Jehowa starał się im pomóc. Posyłał wielu proroków, żeby ostrzegali naród, ale bez skutku. Zamiast ich słuchać, ludzie się z nich śmiali. W jaki sposób Jehowa usunął bałwochwalstwo?

Nabuchodonozor, król Babilonu, podbijał jeden naród po drugim. Kiedy po raz pierwszy zdobył Jerozolimę, zabrał do Babilonu króla Jehojachina, książąt, wojowników oraz rzemieślników. Wziął również skarby ze świątyni Jehowy. Później zdecydował, że królem Judy będzie Sedekiasz.

Na początku Sedekiasz był posłuszny Nabuchodonozorowi. Ale pobliskie narody i fałszywi prorocy zachęcali go, żeby się zbuntował przeciw Babilonowi. Jednak Jeremiasz ostrzegał: ‛Jeśli się zbuntujesz, wielu Judejczyków zostanie zabitych, będzie też głód i choroby’.

Po ośmiu latach panowania Sedekiasz postanowił się zbuntować. Poprosił o pomoc armię egipską. W odpowiedzi Nabuchodonozor posłał swoje wojsko, żeby zaatakowało Jerozolimę. Jego żołnierze rozłożyli obóz dookoła miasta. Jeremiasz powiedział wtedy Sedekiaszowi: ‛Jehowa mówi, że jeśli się poddasz Babilonowi, przeżyjesz zarówno ty, jak i całe miasto’. Ale Sedekiasz odpowiedział: ‛Nie poddam się!’.

 Półtora roku później żołnierze babilońscy przebili się przez mury Jerozolimy i ją podpalili. Spalili świątynię i zabili wielu ludzi, a tysiące zabrali do niewoli.

Sedekiasz uciekł z Jerozolimy, ale Babilończycy ruszyli za nim w pościg. Złapali go niedaleko Jerycha i zaprowadzili do Nabuchodonozora. Król Babilonu kazał Sedekiaszowi patrzeć na śmierć jego synów. Potem go oślepił i zamknął w więzieniu, gdzie później Sedekiasz umarł. Jednak Jehowa obiecał Judejczykom: ‛Po 70 latach zabiorę was z powrotem do Jerozolimy’.

Co się stało z młodymi ludźmi, których uprowadzono do Babilonu? Czy pozostali lojalni wobec Jehowy?

„Jehowo Boże, Wszechmocny, Twoje wyroki są prawdziwe i prawe” ​(Objawienie 16:7)