Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ROZDZIAŁ 96

Jezus wybiera Saula

Jezus wybiera Saula

Saul był obywatelem rzymskim, który urodził się w Tarsie. Należał do faryzeuszy, bardzo dobrze znał prawo żydowskie i nienawidził chrześcijan. Wywlekał ich z domów i wtrącał do więzienia. Był nawet przy tym, jak rozwścieczony tłum ukamienował ucznia o imieniu Szczepan.

Ale aresztowanie chrześcijan w Jerozolimie to było dla niego za mało. Poprosił arcykapłana, żeby mógł pójść do Damaszku i tam dalej ścigać chrześcijan. Kiedy zbliżał się do miasta, rozbłysło wokół niego bardzo jasne światło i upadł na ziemię. Usłyszał słowa: ‛Saulu, dlaczego mnie prześladujesz?’. Saul zapytał: ‛Kim jesteś?’. Głos odpowiedział: ‛Jestem Jezus. Idź do Damaszku, tam dowiesz się, co masz robić’. Saul stracił wzrok i inni musieli go zaprowadzić do miasta.

W Damaszku mieszkał wierny chrześcijanin o imieniu Ananiasz. Jezus przekazał mu w wizji: ‛Idź do domu Judasa, na ulicę Prostą, i tam poszukaj Saula’. Ananiasz odpowiedział: ‛Panie, dobrze wiem, co to za człowiek! On wtrąca twoich uczniów do więzienia!’. Ale Jezus powiedział: ‛Idź do niego. Wybrałem go, żeby zaniósł dobrą nowinę wielu narodom’.

Ananiasz odszukał więc Saula i powiedział mu: ‛Saulu, bracie, Jezus posłał mnie, żebym otworzył ci oczy’. I natychmiast Saul odzyskał wzrok. Zaczął dowiadywać się więcej o Jezusie i został jego uczniem. Po chrzcie razem z innymi chrześcijanami głosił w synagogach. Czy wyobrażasz sobie, jak zszokowani musieli być Żydzi, kiedy widzieli, że Saul uczy  drugich o Jezusie? Mówili: ‛Czy to nie ten sam człowiek, który prześladował uczniów Jezusa?’.

Saul głosił w Damaszku przez trzy lata. Żydzi go znienawidzili i planowali zabić. Ale bracia dowiedzieli się o tym spisku i pomogli mu uciec. W koszu spuścili go przez otwór w murze otaczającym miasto.

Kiedy Saul poszedł do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do tamtejszych braci. Ale oni się go bali. Dlatego życzliwy uczeń o imieniu Barnabas przyprowadził Saula do apostołów i przekonał ich, że on naprawdę się zmienił. Saul zaczął gorliwie głosić dobrą nowinę razem ze zborem w Jerozolimie. Z czasem stał się znany jako Paweł.

„Chrystus Jezus przyszedł na świat wybawić grzeszników. A ja jestem największym spośród nich” ​(1 Tymoteusza 1:15)